CABINET PRIMAR

 • Buhazi Cristina - secretară
 • Pop Dorin Coriolan - consilierul primarului
 • DIRECŢIA TEHNICĂ

  COMPARTIMENT GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORTURI

 • Pop Ioan Sorin
 • Abrudean Marius
 • Domşa Mera Cristian
 • Isăilă Ioan Iulian
 • Suci Ioan

 • COMPARTIMENT SPAŢIU LOCATIV

 • Tăpălagă Nicolae Bogdan

 • COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 • Buta Claudiu

 • COMPARTIMENT AGRICOL, ADMINISTRARE SPAŢII VERZI, MEDIU, PIEŢE, TÂRGURI ŞI CIMITIRE

 • Buta Claudiu (delegat)
 • SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 • Benko Şandor
 • Mihai Raluca Alexandra
 • Lucaci Luciana Iulia (concediu de maternitate)

 • COMPARTIMENT PRESTAŢII SOCIALE, AUTORITATE TUTELARĂ ŞI PROTECŢIE COPII
  COMPARTIMENT CENTRU SPRIJIN LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE IN VÂRSTĂ
  COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANELOR CU HANDICAP
  COMPARTIMENT MĂSURI ACTIVE SERVICII DE DESERVIRE GENERALĂ ŞI COMPARTIMENT CONTINUARE CONVENŢII PERSOANE PESTE 45 ANI COMPARTIMENT PREVENIRE MARGINALIZARE RROMI

  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

 • Matefi Tunde
 • Popa Etelka
 • Fica Mihaela
 • SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

 • Suciu Silvia

 • COMPARTIMENT CONTABILITATE PROPRIE
 • Băcila Ana

 • COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, URMĂRIRE ŞI EXECUTARE CREANŢE BUGETARE, AMENZI, CONTROL COMERCIAL
 • Boariu Precup
 • Fluture Nestor Adrian
 • Dragotă Liliana
 • Tăpălagă Ildiko
 • Buhazi Cristina

 • COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE
 • Istoan Zina
 • Kalo Irina
 • COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

 • Mehedin Constantin
 • SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 • Vasiu Dan

 • SERVICIUL PUBLIC DE URGENŢĂ - POMPIERI ,,SMURD" COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

  COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • Mărginean Cosmin
 • Matei Iuliana
 • BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI MANAGEMENT PROIECTE

 • Deaconu Adrian
 • Cristea Dan
 • BIROUL POLIŢIE LOCALĂ

 • Buhazi Alin
 • Matei Marius
 • Benicky Marius
 • Lata Aurel
 • Gyorffy Ladislau
 • Indrei Adrian
 • SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 • Pop Dorin Coriolan
 • Le-Page Alexandrina
 • Monoranu Mirela
 • Iuoraş Gabriela
 • Primar

  Featured author image: Compartimente

  Daniel-Tudor Mihalache

  Online, în slujba cetăţeanului

  COPȘA MICĂ Vremea