>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

SALARII LA DATA DE 31 MARTIE 2019

REZULTAT CONCURS ANGAJARE PTR. UN POST DE MUNCITOR

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE MUNCITOR

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2007
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2007

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader. 

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader

 

Privind utilizarea fondului de rulment

Privind înfiinţarea serviciului comunitar de utilităţi publice  şi aprobarea programului de ocupare şi a memoriului de lucrări ale serviciului pe anul 2007

Privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică

Privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2007

Privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

Privind modificarea şi completarea Statutului A.D.I. "Apa Târnavei Mari"

Privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică în calitate de membru fondator la constituirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară

Privind revocarea taxei de oficiere a căsătoriilor în zilele nelucrătoare

Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unei părţi dintr-un imobil situat în intravilanul oraşului Copşa Mică

Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a două imobile-terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

Privind aprobarea vânzării a două locuinţe construite din fondurile statului

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2007

 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Privind aprobarea Studiului de oportunitate şi Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Copşa Mică

Privind rectificarea bugetului 

Privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului

Privind acceptarea unei donaţii

Privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unor terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

Privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei "Apa Târnavei Mari"

Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi atribuirea în mod direct a acestui serviciu prin contract de concesiune

Privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi numărului de personal

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007

Privind rectificarea de buget

Privind vânzarea prin licitaţie publică a unei părţi dintr-un imobil - spaţiu comercial şi terenul aferent

Privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Copşa Mică, către consiliile de administraţie ale acestora

Privind utilizarea fondului de rulment

Privind aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism aflat în proprietata privată a oraşului Copşa Mică, către comuna Târnava

Privind delegarea preşedintelui de şedinţă

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 

Privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 4-16 septembrie 2007 

Privind rectificarea de buget

Privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unor terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică

Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-teren cu construcţii, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, şi aprobarea dezmembrării acestui imobil

Privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) şi apartamentării unui imobil aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

Privind rectificarea bugetului

Privind majorarea capitalului social al oraşului Copşa Mică, în cadrul Societăţii Comerciale "Apa Târnavei Mari" SA

Privind  modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Apa Târnavei Mari"

Privind modificarea Actului Constitutiv al SC "Apa Târnavei Mari" SA 

Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC "Apa Târnavei Mari" SA