>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

SALARII LA DATA DE 31 MARTIE 2019

REZULTAT CONCURS ANGAJARE PTR. UN POST DE MUNCITOR

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE MUNCITOR

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2009
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2009

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader. 

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader

privind utilizarea fondului de rulment

privind alegerea presedintelui de sedinta

privind mandatarea Primarului pentru aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Tarnavei Mari"

privind utilizarea fondului de rulment

privind utilizarea fondului de rulment

privind completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONORD Sibiu" 

privind stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de Salubrizare pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. "ECONORD Sibiu" 

privind avizarea Caietului de Sarcini si a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare furnizat pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. "ECONORD Sibiu"

privind stabilirea politicii tarifare in cadrul A.D.I. "ECONORD Sibiu"

privind aprobarea dezmembrarii unui teren din extravilanul orasului Copsa Mica

privind aprobarea schimbului de terenuri intre orasul Copsa Mica si dl. Hansa Constantin jr.

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor publicitare atasate statiilor de autobuz, amplasate pe teritoriul orasului Copsa Mica

privind aprobarea tarifelor la transportul public local de calatori din orasul Copsa Mica

privind modificarea şi completarea HCL  Copşa Mică nr. 87/2008 privind aprobarea participării Primăriei oraşului Copşa Mică la proiectul "ACCES"

privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, pe anul 2009

privind aprobarea modificării Organigramei Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea SC ECO-SAL SA MEDIAŞ

privind aprobarea apartamentării blocului P10 din str. 1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 3444 Axente Sever, nr. topografic 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2, nr. cadastral 92/1/4/2

privind scoaterea din inventarul domeniului public al oraşului Copşa Mică a unui imobil-teren.

privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU"

privind aprobarea Master Planului pentru sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Sibiu

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind aprobarea tarifului la apa de tip menajer furnizată agenţilor economici şi instituţiilor publice, prin intermediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală

privind aprobarea încheierii contului de execuţie a bugetului local al oraşului Copşa Mică pe anul 2008

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile statului, în baza Decretului Lege 61/1990, către titularul contractului de inchiriere

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil, gradina, casa şi curte situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, în str.Târnavioara nr.15, înscris în Cartea funciară cu nr.98.II, numere topografice 180 şi 181

privind aprobarea procedurii şi condiţiilor pentru angajarea şefului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

privind utilizarea fondului de rulment

privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă pe anul 2009 conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

privind rectificarea de buget

privind aprobarea tarifului la apa de uz menajer furnizată populaţiei, prin intermediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală

privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de "Cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică"

privind aprobarea regimului contravenţiilor privind gospodărirea şi păstrarea ordinii şi liniştii publice în oraşul Copşa Mică

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-apartamentul 40 din blocul P10, strada 1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr. 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/1/15/XL

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-Scara B din Blocul P1, Strada 1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr. 1702 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/2 (nr. Cad. 93), de la apartamentul 21 la apartamentul 40 şi terenul aferent

privind trecerea din domeniul public al oraşului Copşa Mică în domeniul privat al acestuia a două terenuri

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a şapte terenuri situate în extravilanul oraşului Copşa Mică, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

privind rectificarea de buget

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-grădină, casă şi curte, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, în str. Târnăvioara, nr.72, înscris în Cartea Funciară nr.100043 Copşa Mică (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.120 Târnăvioara), nr.cad. C1, nr.top 37,38

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea de buget

privind modificarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia Copilului

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara, nr.15 - grădină intravilan, casă şi curte intravilan - înscris în Cartea funciară cu nr.98.II Târnăvioara, nr.top.180 şi 181, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică" domnului CHRISTIAN ANDRE LE MAUT

privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică" doamnei DANIELE MARGUERITE MADELEINE RIVIERE

privind rectificarea de buget

privind aprobarea vânzării a patru locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

privind aprobarea transformării unor posturi contractuale în funcţii publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, pentru înfiinţarea unui cabinet de tehnică dentară

privind aprobarea deplasării în Italia a Primarului oraşului Copşa Mică şi a Administratorului public în perioada 12-17.10.2009

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil, teren în suprafaţă de 678 mp şi construcţie în suprafaţă de 530 mp, fosta Centrală termică nr.2, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. 1 Decembrie f.n., înscris în Cartea Funciară cu nr. 100055 Copşa Mică, numere cadastrale 100055 şi 100055-C1, nr. top.4970/2/1/1/1/1/1/11 

privind rectificarea de buget

privind aprobarea vânzării a patru locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului Lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil - apartamentul nr.40 din blocul P10, cartier 1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr.cad. 92/1/4/2-C1-U40, nr.top. 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2-C1-U40

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investiţii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evoluţie a tarifelor şi a cofinanţării pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu"

privind aprobarea bugetului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco Sibiu" pe anul 2009 şi a cotizaţiei de membru pe anul 2009 

privind aprobarea Actului Adiţional al Statutului şi a Actului Adiţional la Actul Constitutiv al ADI Eco Sibiu precum şi a cotizaţiei pe anul 2010 a membrilor ADI Eco Sibiu

privind aprobarea Contractului de asociere al unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI Eco Sibiu pentru "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu"

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea de buget

privind aprobarea organizării achiziţiei publice de produse „Achiziţie a două autovehicule speciale de compactare şi transport deşeuri"

privind aprobarea organizării achiziţiei publice de lucrări „Construcţie staţie de epurare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică"

privind rectificarea de buget

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

 

Anexa nr.1 la HCL 65/2009

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Sibiu

privind atribuirea denumirii Strada "Stadionului" pentru zona în care sunt amplasate imobilele de locuit din incinta stadionului oraşului Copşa Mică şi cantonul CFR de lângă stadion

privind aprobarea deplasării în Franţa a domnului Nicolae Rotar, referent în problematica romilor, în perioada 10-17 decembrie 2009

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-apartamentul 40 bl. P10, str. 1 Decembrie, înscris în Cartea funuciara nr. 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr. Cad. 92/1/4/2 - C1-U40 nr. Top. 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2-C1-U40, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-teren şi construcţie-situat în str. 1 Decembrie f.n., aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, fosta Centrală termică nr. 2, înscris în Cartea funciară nr. 100055Copşa Mică, nr. Cad. 100053-C1, nr. top. 4970,/2/1/1/1/1/1/11

privind aprobarea rectificării suprafeţei şi repoziţionării imobilului înscris în Cartea funciară nr. 154 Copşa Mică, nr. Top 1872/3, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de SC TOPOCAD SRL MEDIAŞ

privind aprobarea înscrierii unităţii administrativ-teritoriale Copşa Mică, în loc de Axente Sever în Cartea funciară nr. 100157, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2520/B

privind rectificarea de buget 

privind aprobarea apartamentării blocului nr. 12 din str. Aleea Castanilor, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 100048 Copşa Mică, nr. Top. 1128/2/1/9, nr. Cad. C1 şi 256

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fodnurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere 

privind aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a două terenuri din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către domnul Ciucă Marius, terenuri ocupate de o construcţie proprietate privată

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică