>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

SALARII LA DATA DE 31 MARTIE 2019

REZULTAT CONCURS ANGAJARE PTR. UN POST DE MUNCITOR

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE MUNCITOR

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2011
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2011

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru acoperirea golului de casa

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-apartamentul nr.40, bl. P10, str.1 Decembrie, înscris în Cartea financiară nr. 100019-C1-U40 Copşa Mică, nr.cad.: 92/1/4/2-C1-U40, nr. top.: 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/2-C1-U40, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică 

privind aprobarea vânzării a trei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, doamna Luca Gabriela, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil, teren din intravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 1000119 Copşa Mică, nr.top. 1867/1/2/1/1/1

privind modificarea indicatorilor economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de modernizare drum acces şi parcare, strada Laborator, bloc 34 şi 35, oraş Copşa Mică", aprobaţi prin HCL Copşa Mică, nr.77/2010

privind planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2011 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2011

Anexa 1 - Buget 2011 Incercari venituri 

 

Anexa 2 - Buget local cheltuieli 2011 

 

Anexa 3 - Lista de investitii - Buget local 2011

  

Anexa 4 - Venituri buget autofinantate 2011

  

Anexa 5 - Cheltuieli buget autofinantate 2011
 

Anexa 6 - Bugetul centralizat al creditelor interne si externe pe anul  2011
 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local  

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor orăşeneşti din oraşul Copşa Mică şi aprobarea taxelor speciale şi a tarifelor speciale şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor specifice cimitirelor

 

Anexa 1 - Regulament de organizare şi funcţionare a cimitirelor orăşeneşti
 

Anexa 2 - Taxe speciale pentru prestarea serviciilor privind cimitirele oraşeneşti din oraşul Copşa Mică

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Copşa Mică
  

Anexa 1 - Regulament de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Copşa Mică

privind completarea inventarului domeniului privat al oraşului Copşa Mică prin includerea în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unui imobil-teren intravilan, în suprafaţă de 165 mp, înscris în Cartea funciară nr.100258 Copşa Mică, nr. cad.100258, nr.top.1867/1/2/1/1/1/2 

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere domnul Lazar Ludovic

privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a două suprafeţe din intravilanul oraşului Copşa Mică, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

privind modificarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia Copilului

privind rectificarea de buget

privind aprobarea cotizaţiei unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO Sibiu pentru anul 2011

privind aprobarea apartamentării blocului nr.15 din str. Aleea Salcâmilor, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr.100241 Copşa Mică, nr.top.100541 şi 100241-C1

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a cinci terenuri agricole din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, în suprafaţă totală de 26,4 ha

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr.100145 Copşa Mică, nr.cad.10145, nr. parcelă 750/3, în suprafaţă de 9310 m.p.

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea de buget

privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii orăşeneşti Copşa Mică la Programul Naţional BIBLIONET

privind mandatarea S.C. URBANA S.A. Sibiu pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea modificării Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică, prin transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate-studii superioare de scurtă durată, în funcţia publică de inspector-studii superioare

privind rectificarea de buget

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Luca Gabriela  

privind aprobarea stabilirii dreptului la ajutor social fără criterii proprii de evaluare ale veniturilor potenţiale ale solicitanţilor

privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 03.07.2011-10.07.2011

privind rectificarea de buget

privind modificarea componenţei comandamentului antiepizotic local

privind aprobarea preluării, fără plată, de către oraşul Copşa Mică, a autospecialei Magirus Deutz LF 8 seria 4834195, de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Căpitan Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu

privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copşa Mică, aprobate prin H.C.L. Nr.4/25.01.2000 

privind modificarea componenţei Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică 

 • Hotararea nr.41 din 30.08.2011

  privind aprobarea vânzării a două locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990, către titularii contractelor de închiriere
 • Hotararea nr.43 din 27.09.2011

  privind aprobarea criteriilor privind evaluarea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, la stabilirea ajutorului social şi a alocaţiei de susţinere a familiei

  Anexa 1
   
 • Hotararea nr.44 din 27.09.2011

  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administrare al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică
 • Hotararea nr.45 din 27.09.2011

  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administrare al Şcolii cu clasele I-VIII Copşa Mică
 • Hotararea nr.46 din 27.09.2011

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Suciu Carol, în temeiul Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • Hotararea nr.47 din 27.09.2011

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr.100258 Copşa Mică, nr.cad.100258, nr.top vechi 1867/1/2/1/1/2, în suprafaţă de 165 mp
 • Hotararea nr.48 din 27.09.2011

  privind aprobarea apartamentării blocului nr.8 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr.100051 Copşa Mică, nr.cad.100051 şi 100051-C1, nr.top. 1872/4/4
 • Hotararea nr.50 din 27.09.2011

  privind trecerea din domeniul public al oraşului Copşa Mică în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a unei construcţii, garaj, aflat în administrarea Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

privind rectificarea de buget

 •  Hotararea nr.54 din 29.11.2011

  privind aprobarea prelungirii duratei de tragere a liniei de finanţare aferentă contractului de credit nr.6/827/01.02.2007, încheiat între Banca Comercială Română şi Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, până la data de 31.12.2012
 • Hotararea nr.56 din 29.11.2011

  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de comerţ în zonele publice din Oraşul Copşa Mică

privind aprobarea încetării dreptului de administrare a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu - Administraţia Finanţelor Publice Copşa Mică asupra imobilului aflat în proprietate oraşului Copşa Mică din  str. Şoseaua Sibiului, nr.54, înscris în Cartea funciară nr.100508 Axente Sever, nr.top/cad.1169/1/1

privind rectificarea de buget

privind aprobarea alegerii modalităţii gestiunii delegate pentru gestionarea serviciului de iluminat public din oraşul Copşa Mică


privind desemnarea domnului Daniel Tudor Mihalache, primar al oraşului Copşa Mică, în calitate de evaluator al performanţelor profesionale individuale ale domnului Dorin Şerban, secretar al oraşului Copşa Mică