>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

ANUNT REPARTIZARE IMOBIL STR.TARNAVIOARA, NR.19 - 20.11.2017

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE NOIEMBRIE 2017(AMENZI)

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2018

INDICATORI ECONOMICI TRIM.III 2017

PLIANT CENTRUL DE VACANTA ZUM ZUM 2017

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A 2 POSTURI DE INGRIJITOR LA DOMICILIU

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

OFERTA VANZARE TERENURI 2017 (BACIU OLOFIR)

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

ANUNT COLECTIV COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALE IAN.2017 (AMENZI)

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2017

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, UNUI POST DE REFERENT LA DIRECTIA TEHNICA 16.08.2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

VIDEOCLIP ETAPA I CAMPIONATUL NATIONAL DE MOTOCROS

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2017

ANUNT REPARTIZARE LOCUINTE

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2012
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2012

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea aderării de noi membri în A.D.I. ECONORD SIBIU şi aprobarea completării Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2012

privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei oraşului Copşa Mică
 

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea Funciară nr.100366 Copşa Mică, nr.cad 100366, în suprafaţă de 16.000 m.p. 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică 

privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2012 cu persoane apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa - Plan de lucrări 2012 

privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din oraşul Copşa Mică

privind rectificarea de buget 

privind aprobarea contractului de mandat încheiat între oraşul Copşa Mică şi SC Urbana SA Sibiu, în vederea evaluării şi întocmirii contractelor de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ al oraşului Copşa Mică 

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a zece apartamente din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, Bl. P1, Str. 1 Decembrie 

privind aprobarea participării Oraşului Copşa Mică la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2012-2013 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

privind rectificarea bugetului

privind aprobarea aderarii de noi membri în ADI EcoNord Sibiu, respectiv comunele Biertan, Hoghilag şi Şeica Mare şi aprobarea completării Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea bugetului

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

privind acceptarea unei donaţii din partea domnului Csiszar-Ilea Attila, autoutilitara marca Renault, tipul Kangoo, 1,9D, cu număr de identificare VF1FC0VAF24117316, an de fabticaţie 2001 şi număr de înmatriculare SB-05-XEI

privind alegerea comisiei de validare

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012

privind constituirea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind alegerea Viceprimarului oraşului Copşa Mică

privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea de buget

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Copşa Mică

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Constituire Trup Intravilan Centrală Electrică Fotovoltaică Copşa Mică Judeţul Sibiu", iniţiator SC YELOW POWER SRL, beneficiar Primăria oraşului Copşa Mică, pentru terenul proprietate privată în suprafaţă de 51.000 mp, înscris în Cartea funciară, nr.100380 Copşa Mică, nr. cadastral 100380

privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea obiectivului de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu"

          privind rectificarea bugetului