>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Hotarari CLCM 2012
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2012

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea aderării de noi membri în A.D.I. ECONORD SIBIU şi aprobarea completării Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2012

privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei oraşului Copşa Mică
 

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea Funciară nr.100366 Copşa Mică, nr.cad 100366, în suprafaţă de 16.000 m.p. 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică 

privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2012 cu persoane apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa - Plan de lucrări 2012 

privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din oraşul Copşa Mică

privind rectificarea de buget 

privind aprobarea contractului de mandat încheiat între oraşul Copşa Mică şi SC Urbana SA Sibiu, în vederea evaluării şi întocmirii contractelor de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ al oraşului Copşa Mică 

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a zece apartamente din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, Bl. P1, Str. 1 Decembrie 

privind aprobarea participării Oraşului Copşa Mică la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2012-2013 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

privind rectificarea bugetului

privind aprobarea aderarii de noi membri în ADI EcoNord Sibiu, respectiv comunele Biertan, Hoghilag şi Şeica Mare şi aprobarea completării Actului constitutiv şi a Statutului asociaţiei

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea bugetului

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

privind acceptarea unei donaţii din partea domnului Csiszar-Ilea Attila, autoutilitara marca Renault, tipul Kangoo, 1,9D, cu număr de identificare VF1FC0VAF24117316, an de fabticaţie 2001 şi număr de înmatriculare SB-05-XEI

privind alegerea comisiei de validare

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012

privind constituirea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind alegerea Viceprimarului oraşului Copşa Mică

privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea de buget

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Copşa Mică

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Constituire Trup Intravilan Centrală Electrică Fotovoltaică Copşa Mică Judeţul Sibiu", iniţiator SC YELOW POWER SRL, beneficiar Primăria oraşului Copşa Mică, pentru terenul proprietate privată în suprafaţă de 51.000 mp, înscris în Cartea funciară, nr.100380 Copşa Mică, nr. cadastral 100380

privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea obiectivului de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu"

          privind rectificarea bugetului