>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

SALARII LA DATA DE 31 MARTIE 2019

REZULTAT CONCURS PROBA INTERVIU POST DE CONTABIL

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE MUNCITOR

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2015
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2015

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

 • Hotararea nr.02 din 06.01.2015

  privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din fonduri proprii

 • Hotararea nr.03 din 27.01.2015

  privind aprobarea planului de lucrari de interes local care se vor efectua in anul 2015 cu persoanele apte de munca beneficiare ale ajutorului social, in temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Hotararea nr.04 din 27.01.2015

  privind stabilirea activitatilor care vor fi prestate in folosul comunitatii pe parcursul anului 2015 de catre contravenienti

 • Hotararea nr.05 din 27.01.2015

  privind aprobarea vanzarii unei locuinte catre actualul titular al contractului de inchiriere, dl. Rasnita Vasile, in temeiul Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
   
 • Hotararea nr.06 din 27.01.2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2015
   
 • Hotararea nr.07 din 13.02.2015

  privind aprobarea bugetului local al orasului Copsa Mica, a bugetelor pentru institutiile publice si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2015
   
 • Hotararea nr.08 din 13.02.2015

  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local
   
 • Hotararea nr.09 din 24.02.2015

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC ECO-SAL SA Medias pe anul 2015
   
 • Hotararea nr.10 din 24.02.2015

  privind aprobarea retelei scolare a orasului Copsa Mica pentru anul scolar 2015-2016
   
 • Hotararea nr.11 din 24.02.2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2015
   
 • Hotararea nr.12 din 03.03.2015

  privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarii terenului din domeniul public al orasului Copsa Mica inscris in CF nr. 100711 Axente Sever, nr. top 1127/1, in suprafata de 1.390 m.p.
   
 • Hotararea nr.13 din 03.03.2015

  privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pe anul 2015
   
 • Hotararea nr.14 din 31.03.2015

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei energetice

 • Hotararea nr.15 din 31.03.2015

  privind infiintarea Grupului de lucru local si aprobarea Planului de actiune privind incluziunea minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul orasului Copsa Mica
   
 • Hotararea nr.16 din 31.03.2015

  privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor mobile - echipamente de precolectare a deseurilor achizitionate in cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Sibiu"
   

 • Hotararea nr.17 din 31.03.2015

  privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Statiei de compostare Tîrnava
   
 • Hotararea nr.18 din 31.03.2015

  privind avizarea "Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a avtivitatii de operare a statiei de compostare Tîrnava"
   

 • Hotararea nr.19 din 31.03.2015

  privind aprobarea vanzarii a doua locuinte construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, catre titularii contractelor de inchiriere 
   
 • Hotararea nr.20 din 31.03.2015

  privind modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al orasului Copsa Mica nr. 13/2015
   

 • Hotararea nr.21 din 31.03.2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie 2015
    
 • Hotararea nr.22 din 21.04.2015

  privind aprobarea deplasarii unei delegatii in Franta in perioada 25 aprilie - 3 mai 2015
   

 • Hotararea nr.23 din 21.04.2015

  privind rectificarea bugetului local 
     
 • Hotararea nr.24 din 21.04.2015

  privind aprobarea vanzarii unei locuinte construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, catre titularul contractului de inchiriere, doamna Czari Paraschiva

 • Hotararea nr.25 din 21.04.2015

  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2015 
    
 • Hotararea nr.26 din 08.05.2015

  privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv, a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONORD", a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare impreuna cu anexele acestuia, respectiv Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare si functionare 

 • Hotararea nr.27 din 08.05.2015

  privind avizarea Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru judetul Sibiu

 • Hotararea nr.28 din 26.05.2015

  privind stabilirea redevenței pentru activitățile din componenţa serviciului de salubrizare, delegate către S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş în baza Contractului de delegare nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009

 • Hotararea nr.29 din 26.05.2015

  privind aprobarea bilanţului S.C. ECO- SAL S.A. Mediaş pe anul 2014 şi stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2014

 • Hotararea nr.30 din 26.05.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna iunie 2015

 • Hotararea nr.31 din 30.06.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2015 
   
 • Hotararea nr.32 din 30.06.2015

  privind rectificarea bugetului local 

 • Hotararea nr.33 din 30.06.2015

  privind aprobarea calendarului de activități culturale ce se vor desfășura în semestrul al II-lea din anul 2015 

 • Hotararea nr.34 din 30.06.2015

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ciobanu Victor 

 • Hotararea nr.35 din 30.06.2015

  privind concesionarea echipamentelor de precolectare achiziţionate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu” 

 • Hotararea nr.36 din 30.06.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2015 

 • Hotararea nr.37 din 28.07.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinara din data de 28 iulie 2015 
   
 • Hotararea nr.38 din 28.07.2015

  privind modificarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia Copilului 
   
 • Hotararea nr.39 din 28.07.2015

  privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică 
   
 • Hotararea nr.40 din 28.07.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2015 
   
 • Hotararea nr.41 din 25.08.2015

  privind rectificarea bugetului local
    
 • Hotararea nr.42 din 25.08.2015

  privind stabilirea procentului de creştere salarială pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică, precum şi pentru personalul angajat în serviciile publice înființate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copșa Mică 

 •  Hotararea nr.43 din 25.08.2015

  privind aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie a energiei electrice a locuinţelor aparținând persoanelor care reprezintă cazuri sociale în oraşul Copşa Mică 

 • Hotararea nr.44 din 25.08.2015

  privind atestarea apartenenţei la domeniul public al oraşului Copșa Mică a unui teren situat în intravilanul oraşului Copșa Mică, str. Aleea Primăverii, înscris în C.F. nr. 100257, nr. cadastral 100257 

 •  Hotararea nr.45 din 25.08.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2015 

 •  Hotararea nr.46 din 29.09.2015

  privind rectificarea bugetului local 

 •  Hotararea nr.47 din 29.09.2015

  privind aprobarea majorării numărului de posturi din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment “Gospodărie comunală, transporturi”, cu un post contractual de şofer 
   
 •  Hotararea nr.48 din 29.09.2015

  privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu 

 •  Hotararea nr.49 din 29.09.2015

  privind aprobarea actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009 

 •  Hotararea nr.50 din 29.09.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2015 

 •  Hotararea nr.51 din 21.10.2015

  privind rectificarea bugetului local

 •  Hotararea nr.52 din 21.10.2015

  privind modificarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului Biroului Poliţie Locală Copșa Mică

 •  Hotararea nr.53 din 21.10.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2015 

 •  Hotararea nr.54 din 12.11.2015

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.55 din 24.11.2015

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.56 din 24.11.2015

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

  Anexa 1 la HCL nr.56

 • Hotararea nr.57 din 24.11.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2015

 • Hotararea nr.58 din 23.12.2015

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.59 din 23.12.2015

  privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor 2014 si 2015
      
 • Hotararea nr.60 din 23.12.2015

  privind privind avizarea ’’Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de compostare Tîrnava”

 • Hotararea nr.61 din 23.12.2015

  privind prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general si a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copsa Mica, aprobate prin H.C.L. nr. 4/25.01.2000

 • Hotararea nr.62 din 23.12.2015

  privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru luna ianuarie 2016