>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

INDICATORI ECONOMICI TRIM.II 2017

PLIANT CENTRUL DE VACANTA ZUM ZUM 2017

ANUNT LICITATIE PUBLICA SPATII PUBLICITARE 29 IUNIE 2017

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A 2 POSTURI DE INGRIJITOR LA DOMICILIU

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE APRILIE 2017(AMENZI)

OFERTA VANZARE TERENURI 2017 (BACIU OLOFIR)

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2016

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

ANUNT COLECTIV COMUNICARE ACTE ADMINISTRATIV FISCALE IAN.2017 (AMENZI)

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2017

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, UNUI POST DE REFERENT LA DIRECTIA TEHNICA 16.08.2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

VIDEOCLIP ETAPA I CAMPIONATUL NATIONAL DE MOTOCROS

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2017

ANUNT REPARTIZARE LOCUINTE

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2017
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2017

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

 • Hotararea nr.01 din 31.01.2017

  privind acceptarea unei donaţii cu sarcini din partea S.C. SOMETRA S.A Copşa Mică şi S.C. REYCOM RECYCLING S.A. Copşa Mică

 • Hotararea nr.02 din 31.01.2017

  privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale SMURD Copşa Mică prin desfiinţarea a 14 posturi de asistent medical şi înfiinţarea a 15 posturi de personal paramedical

 • Hotararea nr.03 din 31.01.2017

  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite din intravilanul oraşului Copşa Mică şi pe terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv

   
 • Hotararea nr.04 din 31.01.2017

  privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul 2017

   
 • Hotararea nr.05 din 31.01.2017

  privind înregistrarea Oraşului Copşa Mică în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar şi stabilirea comisioanelor aferente
   
 • Hotararea nr.06 din 31.01.2017

  privind revocarea H.C.L. nr. 56/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfaşurarea activităţilor de comerţ în zonele publice din oraşul Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.07 din 31.01.2017

  privind aprobarea cumpărării a trei parcele de teren intravilan, aflate în proprietatea S.C. SILNEF PROD S.R.L. Braşov, situate în fosta platformă industrială "Carbosin"
   
 • Hotararea nr.08 din 31.01.2017

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2017
   
 • Hotararea nr.09 din 28.02.2017

  privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALURIS Alba şi ADI ECO Sibiu şi mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

 • Hotararea nr.10 din 28.02.2017

  privind aprobarea inchirierii păşunilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică şi aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din oraşul Copşa Mică

 • Hotararea nr.11 din 28.02.2017

  privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.12 din 28.02.2017

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017

 • Hotararea nr.13 din 15.03.2017

  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la obiectivul de investiţii "Construire pod peste râul Tarnava Mare, la Copşa Mică" prin Programul naţional de dezvoltare locală şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 • Hotararea nr.14 din 15.03.2017


  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la obiectivul de investiţii "Modernizare
   străzi în intravilanul oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu" prin Programul naţional de dezvoltare locală şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici

   
 • Hotararea nr.15 din 28.03.2017
    
  privind
   aprobarea bugetului local al oraşului Copsa Mica, a bugetelor pentru instituţiile publice si a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2017

 • Hotararea nr.16 din 28.03.2017
    
  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local


 • Hotararea nr.17 din 28.03.2017
    
  privind
   aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afisaj în oraşul Copşa Mică

 • Hotararea nr.18 din 28.03.2017
    
  privind
   modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere pe domeniul public şi privat al Oraşului Copşa Mică, aprobat prin H.C.L. nr. 19/2016

 • Hotararea nr.19 din 28.03.2017
    
  privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă


 • Hotararea nr.20 din 28.03.2017
    
  privind
   acordarea unui mandat special primarului oraşului Copşa Mică de a vota "pentru" acceptarea de noi membri în Asociaţie si completarea în consecinţă a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Târnavei Mari" Mediaş

 • Hotararea nr.21 din 28.03.2017
    
  privind
   aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere,domnul Coman Mihai, în temeiul Legii nr.l12/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice aunor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Hotararea nr.22 din 28.03.2017
    
  privind
   aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş pe anul 2017

 • Hotararea nr.23 din 28.03.2017
    
  privind 
  aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general 

 • Hotararea nr.24 din 28.03.2017
    
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2017

 • Hotararea nr.25 din 07.04.2017
    
  privind 
  aprobarea cumpărării unui imobil-teren în suprafaţă de 958 m.p. şi construcţie - cămin de nefamilişti, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Laborator, f.n., aflat în proprietatea soţilor Moşnean Anton şi Moşnean Mariana, înscris în Cartea funciară cu nr. 101001 Axente Sever, teren cu nr.top.1339/1/1/1/1/1/1/1/2 şi construcţie Cad: CI Top: 1339/1/1/1/1/1/1/1/2

 • Hotararea nr.26 din 25.04.2017

   
  privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa Serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică începând cu data de 01.03.2017
   

 • Hotararea nr.27 din 25.04.2017

  privind aprobarea bilanţului S.C. ECO- SAL S.A. Mediaş pe anul 2016 şi stabilirea modului de repartizare a profitului net obţinut de către societate în anul 2016
   


 •  Hotararea nr.28 din 25.04.2017

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2017

   
 • Hotararea nr.29 din 30.05.2017


  privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică

 • Hotararea nr.30 din 30.05.2017


  privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015

 • Hotararea nr.31 din 30.05.2017

  privind
   alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017

 • Hotararea nr.32 din 27.06.2017

  privind 
  aprobarea luării în comodat de către oraşul Copşa Mică a imobilelor (teren şi construcţii) care formează gospodăria de apă şi gospodăria de apă din deal, aflate în proprietatea S.C.SOMETRA S.A. Copşa Mică  

 • Hotararea nr.33 din 27.06.2017

  privind 
  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2017

 • Hotararea nr.34 din 25.07.2017

  privind 
  rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2017

 • Hotararea nr.35 din 25.07.2017

  privind 
  utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.36 din 25.07.2017

  privind 
  stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 • Hotararea nr.37 din 25.07.2017

  privind 
  aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua până la sfârşitul anului 2017 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 • Hotararea nr.38 din 25.07.2017

  privind 
  stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii până la sfârşitul anului 2017 de către contravenienţi

 • Hotararea nr.39 din 25.07.2017

  privind 
  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 • Hotararea nr.40 din 25.07.2017

  privind 
  aprobarea Programului de îmbunătăţire a Eficientei Energetice în oraşul Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.41 din 25.07.2017

  privind 
  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Eficientizare energetică Şcoala gimnazială nr. 3, Copşa Mică" - faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

 • Hotararea nr.42 din 25.07.2017

  privind
   alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017