>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Hotarari CLCM 2018
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2018

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

 • Hotararea nr.01 din 30.01.2018

  privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2018 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotararea nr.02 din 30.01.2018

  privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2018 de către contravenienţi

 • Hotararea nr.03 din 30.01.2018

  privind radierea străzii "Stadionului" din nomenclatorul stradal al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.04 din 30.01.2018

  privind mandatarea primarului oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.

 • Hotararea nr.05 din 30.01.2018

  privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/681/17.01.2018 - 592/29.01.2018 la Contractul de administrare nr. 5335/13.05.2015 - 3462/27.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

 • Hotararea nr.06 din 30.01.2018

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018

 • Hotararea nr.07 din 16.02.2018

  privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2018

 • Hotararea nr.08 din 16.02.2018

  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.09 din 16.02.2018

  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna februarie 2018

 • Hotararea nr.10 din 27.02.2018

  privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 • Hotararea nr.11 din 27.02.2018

  privind modificarea nomenclatorului stradal al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.12 din 27.02.2018

  privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică începând cu data de 01.02.2018

 • Hotararea nr.13 din 27.02.2018

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2018