>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

SALARII LA DATA DE 31 MARTIE 2019

REZULTAT CONCURS PROBA INTERVIU POST DE CONTABIL

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE MUNCITOR

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2018
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2018

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

 • Hotararea nr.01 din 30.01.2018
  privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2018 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotararea nr.02 din 30.01.2018
  privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2018 de către contravenienţi

 • Hotararea nr.03 din 30.01.2018
  privind radierea străzii "Stadionului" din nomenclatorul stradal al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.04 din 30.01.2018
  privind mandatarea primarului oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.

 • Hotararea nr.05 din 30.01.2018
  privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/681/17.01.2018 - 592/29.01.2018 la Contractul de administrare nr. 5335/13.05.2015 - 3462/27.05.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor

 • Hotararea nr.06 din 30.01.2018
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018

 • Hotararea nr.07 din 16.02.2018
  privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2018

 • Hotararea nr.08 din 16.02.2018
  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.09 din 16.02.2018
  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna februarie 2018

 • Hotararea nr.10 din 27.02.2018
  privind modificarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

 • Hotararea nr.11 din 27.02.2018
  privind modificarea nomenclatorului stradal al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.12 din 27.02.2018
  privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică începând cu data de 01.02.2018

 • Hotararea nr.13 din 27.02.2018
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2018

 • Hotararea nr.14 din 27.03.2018
  privind rectificarea bugetului local, a listei obiectivelor de investiții și utilizarea excedentului bugetar
    
 • Hotararea nr.15 din 27.03.2018
  privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general

 • Hotararea nr.16 din 27.03.2018
  privind rectificarea anexei la H.C.L. Copșa Mică nr. 9/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Copșa Mică și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Copșa Mică, începând cu luna februarie 2018

 • Hotararea nr.17 din 27.03.2018
  privind radierea străzii "Luncii" din nomenclatorul stradal al orașului Copșa Mică
   
 • Hotararea nr.18 din 27.03.2018
  privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2018
   
 • Hotararea nr.19 din 24.04.2018
  privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018
   
 • Hotararea nr.20 din 24.04.2018
  privind aprobarea înfrățirii Orașului Copșa Mică, Județul Sibiu, România cu Orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova și aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Orașul Copșa Mică, Județul Sibiu, România și Orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova
    
 • Hotararea nr.21 din 24.04.2018
  privind aprobarea rețelei școlare a orașului Copșa Mică pentru anul școlar 2018-2019
   
 • Hotararea nr.22 din 24.04.2018
  privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Orașului Copșa Mică

 • Hotararea nr.23 din 24.04.2018
  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019


 • Hotararea nr.24 din 24.04.2018
  privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2018

 • Hotararea nr.25 din 10.05.2018
  privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 10 mai 2018
   
 • Hotararea nr.26 din 10.05.2018
  privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru orașul Copșa Mică, județul Sibiu
   
 • Hotararea nr.27 din 17.05.2018
  privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018
   
 • Hotararea nr.28 din 17.05.2018
  privind aprobarea deplasării unei delegații în Republica Moldova, în perioada 26-29 mai 2018
    
 • Hotararea nr.29 din 24.05.2018
  privind aprobarea vânzării unei locuințe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Szabo loan, in temeiul Legii nr.l12/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului
   
 • Hotararea nr.30 din 24.05.2018
  privind modificarea punctului 3 al anexei la H.C.L. Copșa Mică nr. 9/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Copșa Mică și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Copșa Mică, începând cu luna februarie 2018
    
 • Hotararea nr.31 din 24.05.2018
  privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2018

 • Hotararea nr.32 din 26.06.2018
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2018

 • Hotararea nr.33 din 26.06.2018
  privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • Hotararea nr.34 din 26.06.2018
  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Copşa Mică pentru perioada 2014-2020

 • Hotararea nr.35 din 26.06.2018
  privind  constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general

 • Hotararea nr.36 din 26.06.2018
  privind aprobarea actualizării Listelor de investiţii prioritare în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, regiunea Nord şi Nord- Est, în perioada 2014- 2020, şi asigurarea cotei de cofinanţare 1% din bugetul local a proiectului. Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, regiunea Nord şi Est, în perioada 2014-2020

 • Hotararea nr.37 din 26.06.2018
  privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2018

 • Hotararea nr.38 din 12.07.2018
  privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018
   
 • Hotararea nr.39 din 12.07.2018
  privind aprobarea listei finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes general Microproiecte cetăţeneşti
   
 • Hotararea nr.40 din 31.07.2018
  privind prelungirea valabilitatii Planului urbanistic general si a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copşa Mică, aprobate prin H.C.L. nr. 4/25.01.2000

 • Hotararea nr.41 din 31.07.2018
  privind aprobarea compensaţiilor în bani pentru personalul angajat şi voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică

 • Hotararea nr.42 din 31.07.2018
  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică pentru anul şcolar 2018-2019

 • Hotararea nr.43 din 31.07.2018
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2018

 • Hotararea nr.44 din 28.08.2018
  privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Gaşpar Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.45 din 28.08.2018
  privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate" - faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

 • Hotararea nr.46 din 28.08.2018
  privind rectificarea bugetului local

 • Hotararea nr.47 din 28.08.2018
  privind acordarea unui mandat special primarului oraşului Copşa Mică, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari, completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin act adiţional

 • Hotararea nr.48 din 28.08.2018
  privind acordarea unui mandat special primarului oraşului Copşa Mică, de a vota ’’pentru” aprobarea nivelului preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în vederea aplicării lor cu data de 1.10.2018, în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari.

 • Hotararea nr.49 din 28.08.2018
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2018

 • Hotararea nr.50 din 25.09.2018
  privind validarea mandatului de consilier al domnului Costache Iulius Florin

 • Hotararea nr.51 din 25.09.2018
  privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018

 • Hotararea nr.52 din 25.09.2018
  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.53 din 25.09.2018
  privind aprobarea transmiterii fără plată a autoturismului Ford Fusion, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.54 din 25.09.2018
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2018

 • Hotararea nr.55 din 30.10.2018 
  privind modificarea anexei la H.C.L. Copşa Mică nr. 41/2018 privind aprobarea compensaţiilor în bani pentru personalul angajat şi voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.56 din 30.10.2018 
  privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică
   
 • Hotararea nr.57 din 30.10.2018 
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2018
 • Hotararea nr.58 din 13.11.2018 
  privind acceptarea unei donaţii din partea S.C. AUTOMOTIVE SERVICE S.R.L. Mediaş
   
 • Hotararea nr.59 din 27.11.2018
  privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru anul
   
 • Hotararea nr.60 din 27.11.2018 
  privind mandatarea primarului oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu”

 • Hotararea nr.61 din 27.11.2018 
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2018

 • Hotararea nr.62 din 13.12.2018 
  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.63 din 19.12.2018 
  privind modificarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren şi clădiri

 • Hotararea nr.64 din 19.12.2018 
  privind majorarea cu 200% a impozitului pentru o clădire din oraşul Copşa Mică, începand cu anul 2019, încadratî în categoria clădiri neîngrijite

 • Hotararea nr.65 din 19.12.2018 
  privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică însusit prin HCL nr,17/2001 ”privind însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică” pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică şi pentru Şcolile gimnaziale nr.1 şi nr.2 din oraşul Copşa Mică

 • Hotararea nr.66 din 19.12.2018 
  privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2019 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotararea nr.67 din 19.12.2018 
  privind stabilirea activităţilor care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2019 de către contravenienţi

 • Hotararea nr.68 din 19.12.2018 
  privind acordarea unui mandat special Primarului oraşului Copşa Mică, de a vota ’’pentru” modificarea - conform avizelor ANRSC, a actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare - cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari

 • Hotararea nr.69 din 19.12.2018 
  privind aprobarea modificării şi completării, începând cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015

 • Hotararea nr.70 din 19.12.2018 
  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019