Tăpălagă Nicolae Bogdan

Consilier Local (Viceprimar), PNL
Tăpălagă Nicolae Bogdan este consilier local al oraşului Copşa Mică din partea PNL. Face parte din Comisia A - Comisia pentru programe dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț.