ANUNŢURI REFERITOARE LA ELABORAREA DE ACTE NORMATIVE

Responsabil Legea 544/2001 si Legea 52/2003 - dna Matei Iuliana, consilier Relaţii cu Publicul, Telefon 0269 840120

Rapoarte privind implementarea Legii 544/2001 privind Accesul la informațiile de interes public

Rapoarte conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală

Postat la data 27.10.2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024

ANUNT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

• PROIECT de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024

• ANEXA nr. 1

• ANEXA nr. 2

• REFERAT de aprobare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

• RAPORT de specialitate privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Relaţii cu Publicul. Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la Proiect”.

Postat la data 28.12.2022
HCL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2023

Postat la data 26.10.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022

ANUNT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

• PROIECT de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

• ANEXA nr. 1/2022

• ANEXA nr. 2/2022

• REFERAT de aprobare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

• RAPORT de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Relaţii cu Publicul. Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la Proiect”.

Postat la data 23.10.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021

• ANUNT privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

• PROIECT de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

• ANEXA nr. 1/2021

• ANEXA nr. 2/2021

• REFERAT de aprobare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

• RAPORT de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021


Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Relaţii cu Publicul. Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la Proiect”.

Postat la data 15.05.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

Postat la data de 05.04.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

Postat la data de 01.11.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

• ANUNŢ privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2018
• RAPORT privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2018
• PROIECT de Hotărâre privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2018
• ANEXA 1 Proiect de hotărâre privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2018
• ANEXA 2 Proiect de hotărâre privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2018

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Relaţii cu Publicul (persoană de contact d-na Tăpălagă Ildiko). Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la Proiect”.

Postat la data de 16.03.2017
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2017

Postat la data de 26.01.2017
PROIECT - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

Postat la data de 06.01.2017
PROIECT REGULAMENT DE STABILIRE A CONDITIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE, DE PE RAZA ORASULUI COPSA MICA (ACTUALIZAT 2017) - REPUBLICARE

Postat la data de 03.11.2016
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2017

• ANUNŢ privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2017
• RAPORT privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2017
• PROIECT de Hotărâre privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2017
• ANEXA Proiect de hotărâre privind stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pentru anul 2017

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ, se depun la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Relaţii cu Publicul (persoană de contact d-na Matei Iuliana). Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la Proiect”.

Postat la data de 29.02.2016
Proiect Regulament Terase temporare

• Proiect Regulament Terase temporare

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate in scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primariei orasului Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Urbanism (persoana de contact dl Buta Claudiu, tel.0269840120 int 105 sau 0730584314).

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2016

• Proiect Buget local 2016 venituri
• Proiect Buget local 2016 cheltuieli
• Proiect Buget venituri Scoli 2016
• Proiect Buget venituri Serv.Public 2016
• Lista de investitii Buget local 2016

Postat la data de 30.10.2015
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016

• RAPORT privind stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2016
• PROIECT de Hotarare privind stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2016
• ANEXA Proiect de hotarare privind stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2016

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate in scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primariei orasului Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, nr.8, la Compartimentul Relatii cu Publicul (persoana de contact d-na Matei Iuliana).

Postat la data de 20.02.2015
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUDETUL SIBIU

Postat la data de 03.02.2015
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică pentru anul 2015

Postat la data de 11.03.2013
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei obiectivelor de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile publice pentru anul 2013

Primar

Featured author image: Transparenţă decizională

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea