Anul 2023

DOCUMENTAŢIE ELABORARE PUG ŞI RLU COPŞA MICĂ
Publicat la 17 noiembrie 2023 - 

 

ANUNŢ DE INTENŢIE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi Legea nr.350/06.06.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent acestuia.

Anul 2020

• LISTA CU CERTIFICATELE DE URBANISM ELIBERATE DE PRIMĂRIA COPŞA MICĂ PE ANUL 2020

• LISTA CU AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE DE PRIMĂRIA COPŞA MICĂ PE ANUL 2020

Informații intabulări gratuite terenuri extravilane

Primăria orașului Copşa Mică, anunță publicarea documentelor tehnice (planurilor parcelare ale terenurilor aflate în extravilanul localității) ale cadastrului, pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 și 38, începând cu data de 07.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei orașului Copşa Mică, Aleea Castanilor, nr.8, conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru cetățenii ce dețin terenuri în extravilanul localității este foarte important ca în aceste 60 de zile de la afișare, să verifice aceste planuri dacă corespund din punct de vedere al proprietarului, al localizării şi al suprafeței terenului.
În cazul în care se sesizează erori (discrepanţe) între documentele tehnice afișate şi documentele de proprietate ale deținătorilor de teren se pot depune cereri de rectificare ale documentelor tehnice, la sediul Primăriei orașului Copşa Mică, iar actele doveditoare ale acestora în copie legalizată notarial, cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Documentația tehnică (planurile parcelare):

Sectorul 01 cu OPIS
Sectorul 02 cu OPIS
Sectorul 03 cu OPIS
Sectorul 04 cu OPIS
Sectorul 05 cu OPIS
Sectorul 06 cu OPIS
Sectorul 07 cu OPIS
Sectorul 08 cu OPIS
Sectorul 09 cu OPIS
Sectorul 10 cu OPIS
Sectorul 12 cu OPIS
Sectorul 13 cu OPIS
Sectorul 14 cu OPIS
Sectorul 15 cu OPIS
Sectorul 16 cu OPIS
Sectorul 17 cu OPIS
Sectorul 18 cu OPIS
Sectorul 23 cu OPIS
Sectorul 24 cu OPIS
Sectorul 25 cu OPIS
Sectorul 26 cu OPIS
Sectorul 33 cu OPIS
Sectorul 34 cu OPIS
Sectorul 35 cu OPIS
Sectorul 36 cu OPIS
Sectorul 38 cu OPIS

Primar

Featured author image: Urbanism şi Spaţiu Locativ

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea