Proiecte din Fonduri Structurate

Forum de discutii online al primariei orasului Copsa Mica

Proiecte din Fonduri Structurate

Mesajde Relatii cu publicul » 26 Feb 2010, 11:24

I. PROIECTE FINANTATE, INAINTATE SPRE FINANTARE UNIUNII EUROPENE SAU STATELOR MEMBRE UE1. Proiectul „Biroul de Consiliere pentru cetateni Copsa Mica”
RO 0004.02.01/01

Localiazarea proiectului: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, nr. 8, judetul Sibiu

Scopul principal al proiectului a fost crearea serviciului de consiliere in domenii esentiale pentru cetatenii orasului Copsa Mica. Initial si-a desfasurat activitatea in orasul Copsa Mica, apoi, datorita interesului manifestat de catre cetateni, activitatea a fost extinsa in localitatile limitrofe orasului.

Pe perioada de functionare a biroului (iulie 2003 – iulie 2004) au fost consiliati si informati un numar de 989 persoane din orasul Copsa Mica si localitatile Seica Mare, Seica Mica, Micasasa si Valea Viilor. Obiectivele proiectului au fost indeplinite, iar in acest moment Biroul de Consiliere pentru Cetateni, functioneaza in cadrul Primariei orasului Copsa Mica ca serviciu distinct, cu finantare directa de la bugetul local.
Primaria Copsa Mica a avut rolul de partener in acest proiect, alaturi de Consiliul Judetean Sibiu si Agentia de Protectia Mediului Sibiu, Fundatia Comunitatii Sibiu avand rolul de organizatie principala.

Bugetul proiectului a fost de 37.011 Euro.

Finanţatorii proiectului
Finantatorii proiectului au fost Uniunea Europeana prin fondul Phare – Dezvoltarea societatii civile 2000, Primaria Copsa Mica si Fundatia Comunitatii Sibiu cu adresa in Sibiu, bdul. Vasile Milea, bl P1, sc D ap. 64, tel. fax. 0269/212999, email: fcsibiu@rdslink.ro cu suma de 3010 Euro.


2. Proiectul “Centru de sprijin oferit la domiciliu pentru persoane de varsta a treia din Copsa Mica”
RO 0108.03.03.401

Localizarea proiectului: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor nr. 9, judetul Sibiu

Scop: realizarea unui Centru de sprijin la domiciliu pentru varstnici si activitati de proximitate in cadrul unui centru de zi- pentru grupul tinta vulnerabil reprezentat de persoane de varsta a treia fara suport familial, marginalizate, cu venituri mici si cu probleme importante de tip socio-medical, localizat in orasul Copsa Mica.

Rezultate :
Proiectul asigura reducerea marginalizarii grupului de persoane vulnerabile, le va asigura servicii de acomapaniere si sprijin in gospodarie si reducerea nivelului de saracie.
Angajarea pe noile posturile a unor localnici aflati in somaj de multa vreme si probleme economice si sociale importante. Crearea unei capacitati institutionale locale de raspuns la nevoile concrete la nevoile grupurilor vulnerabile si va crea capacitatea manageriala necesara la nivelul administratiei locale pentru a dezvolta prestatii sociale adaptate.
Proiectul in acest moment este in desfasurare, obiectivele stabilite fiind indeplinite in conditiile si la termenele stabilite in contractul de finatare. Se acorda sprijin pentru un numar de 26 de persoane de varsta a treia din Copsa Mica, conform contractului de finantare. Obiectivele proiectului au fost indeplinite, iar in acest moment functioneaza in cadrul Primariei orasului Copsa Mica in cadrul Serviciului de Asistenta Locala, cu finantare directa de la bugetul local.
Primaria Copsa Mica are rolul de organizatie principala.

Bugetul proiectului este de 102.340 Euro.

Finanţatorii proiectului
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin programul Phare 2001 – Coeziune economica si sociala cu suma de 87.340 Euro alaturi de Primaria Copsa Mica cu suma de 15.000 Euro.


3. Proiectul „Contract de Lucrari pentru Invatamant si Formare Tehnico-Profesionala (TVET)”
RO 0108.03.02
Localizare: Copsa Mica, Liceul Nicoale Teclu, judetul Sibiu

Scop: reabilitarea cladirior Liceului “Nicolae Teclu” din Copsa Mica, dotarea cu centrale termice performante, amenajarea salilor de clasa, cancelariei, salii profesorale, grupurilor sociale.

Rezultate:
Proiectul este finalizat, lucrarile de reabilitare au fost executate si receptionate.

Finanţatorii proiectului
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin Programul Phare – Memorandumul de Finantare Phare 2001.
Primaria Copsa Mica are rol de beneficiar local.
Ministerul Integrarii Europene – autoritate contractanta si agentie de implementare este organizatia care a primit fondurile pentru programul Phare. ADR – unitate de implementare a proiectului.

Costul total al proiectului eligibil pentru finatare este de 21.330 Mii EUR, si se compune din 10 contracte separate , dupa cum este stipulat in anexa 1.
Autoritatea contractanta se angajeaza sa asigure un maximum de :
16.000 Mii EUR echivalentul a 75%din costul total eligibil estimat, reprezentand cofinantare acordata de Uniunea Europeana din fondurile Phare;
5.330 Mii EUR echivalentul a 25% din costul total eligibil estimat, reprezentand co-finantare nationala acordata de Bugetul de Stat.
II. PROIECTE NEFINANTATE, INAINTATE SPRE FINATARE UNIUNII EUROPENE SAU STATELOR MEMBRE UE

1. Proiectul “Administrarea eficienta a orasului Copsa Mica”
RO 2002/000-586.03.02 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local – CE

Localizare: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor, Nr.8, judetul Sibiu

Scopul proiectului este diseminarea informatiilor in legatura cu colectarea si folosirea fondurilor la nivel local.

Rezultate: instruirea functionarilor publici, a consilierilor locali si a Comitetului Consultativ Cetatenesc pentru Buget al cetatenilor in ceea ce priveste transparenta procesului de elaborare si dezbatere a bugetului local anual. Implicarea a 500 de cetateni ai oraşului Copsa mica in eleborarea si evaluarea bugetului local. Realizarea unei conexiuni dedicate la internet si implementarea in cadrul biroului buget finante al Primariei Copsa Mica a unui sistem de plata electronic a taxelor si impozitelor locale, realizarea unei prezente web si a unei platforme electronice de prelucrare de date in cadrul primariei prin achizitionarea de soft si echipament informatic.

Proiectul a fost inaintat spre finantare.
Primaria Copsa Mica are rolul de lider de proiect.

Bugetul total este de 19.000 Euro

Finanţatorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local cu suma de 16800 Euro alaturi de Primaria Copsa Mica cu suma de 2200 Euro.


2. Proiectul “Modernizarea şi eficientizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din oraşul Copşa Mică”
PHARE 2005 RO - 2005/017-553.01.03.05.01 ŞI
PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03

Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

Localizare: Copsa Mica, str. Aleea Castanilor. Nr.8. judetul Sibiu

Scopul proiectului constă în diminuarea semnificativă atât timpul de intervenţie la situaţiile de urgenţă, cât şi urmările acestora, şi în acelaşi timp va creşte siguranţa personalului de pe autospecială datorită echipării corespunzătoare al acestuia.
Primaria Copsa Mica are rolul de lider de proiect.

Bugetul total este de 105.405 Euro: 11.680 euro contributia solicitantului ; 93.725 euro contributia solicitata comisiei.


3. Proiectul “Eficienta, comunicare, accesibilitate prin servicii electronice” Axa Prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice” Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare1 si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Localizare: Asociatia celor sapte comunitati (Copsa Mica, Axente Sever, Micasasa, Seica Mica, Tarnava, Valea Viilor).

Scopul proiectului consta in crearea unui sistem informatic de relationare comunitara la nivelul Primariilor Orasului Copsa Mica, Comunei Axente Sever, Comunei Seica Mica, Comunei Tarnava, Comunei Valea Viilor care sa promoveze sprijinirea competitivitatii economice si interactiunea intre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin valorificarea potentialului TIC.

Bugetul total este de 1.547.091,23 Ron: 273.016,10 Ron contributia solicitantului ; 1.274.075,13 Ron contributia solicitata comisiei.

Finanţatorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale cu suma de 1.274.075,13 Ron alaturi de Asociatia celor sapte comunitati cu suma de 273.016,10 Ron.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.


4. Proiectul “Module de pregatire in Administratia Publica locala, in cadrul Asociatiei celor sapte comunitati” Axa Prioritara I „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” Domeniul Major de Interventie 1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale Operatiunea „Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.”

Localizare: Asociatia celor sapte comunitati (Copsa Mica, Axente Sever, Micasasa, Seica Mica, Tarnava, Valea Viilor).

Scopul proiectului consta in dezvoltarea abilitatilor profesionale ale functionarilor publici interesati din cele 6 localitati membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ASOCIATIA CELOR SAPTE COMUNITATI, in domeniile Fonduri Structurale, Management de proiect, Achizitiile publice, Politici publice, ECDL, Comunicare si relatii publice, Asistenta sociala, Managementul resurselor umane si Managementul serviciilor publice.

Bugetul total este de 459.390,00 Ron: 9.187,80 Ron contributia solicitantului ; 450.202,20 Ron contributia solicitata comisiei.

Finanţatorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana prin Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative cu suma 450.202,20 Ron alaturi de Asociatia celor sapte comunitati cu suma de 9.187,80 Ron.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.


5. Proiectul “Modernizarea Campusului Tehnic Nicolae Teclu – Orasul Copsa Mica, judetul Sibiu” Axa Prioritara III Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”

Localizare: Orasul Copsa Mica, Grup scolar Nicolae Teclu.

Scopul proiectului consta in reabilitarea interioara a internatului Nicolae Teclu, refacerea integrala a instalatiei electrice, placarea peretilor cu faianta a grupurilor sanitare si a salilor de dusuri, refacerea integrala a tencuielilor si zugravelilor, schimbarea pardoselilor si a tamplariei interioare, refacerea integrala a instalatiilor sanitare, realizarea instalatiei termice, reabilitarea si modernizarea terenurilor de sport.

Finanţatorii proiectului.
Finantatorul proiectului este Uniunea Europeana si orasul Copsa Mica.
Proiectul a fost inaintat spre finantare.

Bugetul total al proiectului 3.960.859 Ron.
III. PROIECTE FINANTATE DIN ALTE SURSE

A. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile – Programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

PROGRAM PILOT PENTRU REABILITAREA ZONELOR FOARTE POLUATE ZLATNA SI COPSA MICA – SUBPROGRAMUL REABILITAREA ZONEI FIERBINTI COPSA MICA – contributia financiara de 69.332.000 lei cu doua componente investitionale :

1. Sistem zonal de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe.

Localizare: Orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe : Axente Sever, Agarbiciu, Valea Viilor, Motis si Tarnava.

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem zonal de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere care sa deserveasca aproximativ 18.000 de locuitori ai zonei.

Proiectul in acest moment este in desfasurare fiind executate lucrari la reteaua de apa potabila si canalizare ape uzate menajere in proportie de aproximativ 15%.


2. Reabiliatare fatade si acoperisuri (institutii publice si blocuri de locuinte) ale cladirilor afectate de poluarea istorica in orasul Copsa Mica

Localizare: Orasul Copsa Mica (institutii publice si blocuri de locuinte).

Scopul proiectului constă în reabilitarea fatadelor si acoperisuri la cladirile afectate de poluarea istorica in orasul Copsa Mica
Proiectul este finalizat, lucrarile de reabilitare au fost executate si receptionate.

SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR IN MUNICIPIUL IASI, JUDETELE SATU MARE SI SIBIU – SUBPROGRAMUL SISTEM ZONAL DE GESTIONARE DESEURI URBNE IN JUDETUL SIBIU

1. Proiectul „Sistem zonal de gestionare a deseurilor urbane in orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe

Localizare: Orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe : Axente Sever, Agarbiciu, Valea Viilor, Motis si Tarnava.

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem zonal de gestionare a deseurilor menajere care sa deserveasca aproximativ 18.000 de locuitori ai zonei. In cadrul proiectului au fost achizitionate un numar de 420 containere de 1100 l si 5200 pubele de 120l si 240l, 1 autospecializata pentru aspirare, maturare si stropire a strazilor, 2 autospecializate de compactare si transport deseuri. S-a construit in cadrul proiectului 1 hala garaj, pentru autospecializatele achizitionate in cadrul proiectului, dotata cu aparat aspirat gaze de esapament, aparat de spalare cu presiune, separator pentru uleiuri uzate minerale si grasimi.

Bugetul total este de 3.283.372,00 Ron: 19.048,00 Ron contributia solicitantului ; 3.264.324 Ron finantare din partea Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.

Proiectul este finalizat, lucrarile au fost executate si receptionate, produsele au fost furnizate si receptionate.B. Administratia Fondului pentru Mediu

1. Proiectul “SPATII VERZI CONTRA POLUARE IN ORASUL COPSA MICA” - contributia financiara 1.000.000 lei.

Localizare: Orasul Copsa Mica, zona blocurilor , zona centrala, strada Sibiului si strada Tarnavioara.

Scopul proiectului consta in amenajarea a patru parcuri de joaca pentru copii alei in toate cele patru parcuri, realizarea de gropi cu nisip pentru joaca, plantari de material vegetal ( tuia, trandafiri, salcam,etc.)

Bugetul total este de 1.000.000 Ron finantat de Administratia Fondului pentru Mediu .

Proiectul este finalizat, lucrarile au fost executate si receptionate, produsele au fost furnizate si receptionate.C. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

1. Proiectul “REMEDIEREA SI UTILIZAREA DURABILA A SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE DIN ZONA COPSA MICA” – PNCD II/P4.

Localizare: Orasul Copsa Mica, judetul Sibiu.

Parteneriat intre Universitatea „ Lucian Blaga” Sibiu si orasul Copsa Mica.

Scopul proiectului consta in cercetarea stiintifica si gasirea masurilor si procedurilor celor mai avantajoase pentru remedierea si utilizarea durabila a solurilor poluate cu metale grele din Copsa Mica.

Cofinatare din partea orasului Copsa Mica pe perioada anilor 2007-2010, 21.000 Ron.

Proiect in derulare.

2. PROGRAM COMPLEX DE ASIGURARE A CALITATII SI SECURITATII MEDIULUI IN ZONELE RURALE SPECIFICE, POLUATE CU PESTICIDE SI METALE GRELE CU IMPACT ASUPRA CALITATII VIETII

Localizare: Orasul Copsa Mica, judetul Sibiu
Parteneriat intre Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din Bucuresti – Centrul de Cercetari si Expertizari Ecometalurgice, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca – Centrul de Studii Internationale, Centrul de Integrare pentru Sanatate Rurala, Consiliul Local Copsa Mica si Centru Regional de Evaluare a Riscului de Mediu si Sanatate Cluj Napoca.

Scopul proiectului consta in cercetarea stiintifica si gasirea masurilor si procedurilor celor mai avantajoase pentru contracararea efectelor poluarii istorice cu metale grele din Copsa Mica.

Bugetul total al proiectului este de 57.600 Ron, Consiliul Local Copsa Mica a participat cu suma de 8.850 Ron reprezentand cofinantare in proiect.

Proiect in derulare.

D. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - Programul de Interventii Prioritare pentru Comunitati Rome

1. Proiectul “ACCES” - Componenta mica infrastructura .

Localizare: Orasul Copsa Mica, cartier Tarnavioara, judetul Sibiu.

Scopul proiectului constă in instruirea unui numar de 88 de persoane de etnie roma pe teme de igiena si planificare familiala, in timp de sase luni, pietruirea si bordurarea a 801,5 m de drum de acces in comunitatea roma din cartierul Tarnavioara, construirea unui podet de 24,00 m.p. peste paraul Tarnavioara ce intersecteaza drumul propus reabilitarii.

Finanţatorii proiectului
Finantatorul proiectului este Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si orasul Copsa Mica.

Bugetul proiectului este de 127.676 Euro din care Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 102.677 Euro, orasul Copsa Mica 20.989 Euro, Comunitatea Roma 4.010 Euro.

Proiect in derulare.
IV. PROIECTE FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL


1. Proiectul “Lucrari de imbracare a strazilor prin macadamare in orasul Copsa Mica”

Localizare: Orasul Copsa Mica, cartier 1 Decembrie, Laborator si Cartierul Nou.

Scopul proiectului constă in macamadarea a 6100 m.p. in orasul Copsa Mica, cartier 1 Decembrie, Laborator si Cartierul Nou.

Finanţatorii proiectului
Finantatorul proiectului este orasul Copsa Mica.

Valoarea proiectului 161.118,03 Ron.

Rezultate: Proiectul este finalizat, lucrarile de reabilitare au fost executate si receptionate.
Relatii cu publicul
 
Mesaje: 18
Membru din: 17 Sep 2009, 14:49

Înapoi la Copsa Mica - Online

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron