STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI COPȘA MICĂ

Finanţare externă

PROIECTE PNRR 2023

Proiecte implementate:

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Copşa Mică

RO 0004.02.01.01

Centru de sprijin la domiciliu pentru persoane de varsta a treia din Copşa Mică

RO 0108.03.03.401

Contract de Lucrări pentru Învăţământ şi Formare Tehnico-Profesională (TVET)

RO 0108.03.02

Situaţie Proiecte Finanţate Extern (document PDF)
Situaţie Proiecte Finanţate din Alte Surse (document PDF)

Finanţare proprie

Înfiinţare serviciu SMURD Copşa Mică
Reabilitare reţea apă potabilă în oraşul Copşa Mică
Reabilitarea iluminatului public şi a reţelelor de distribuţie energie electrică
Instalare module staţii transport public în oraş
Înfiinţare Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Informatizată a Persoanei
Înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Panouri trilingve la intrarea în oraş
Reabilitarea căilor de acces public
Achiziţia unui multifuncţional Caterpillar pentru lucrări diverse
Reabilitare infrastructură drum DC8 Târnăvioara
Construcţie Poligon Motocross
Amenajare spaţii de joacă pentru copii
Reamenajare Monumentul Eroilor
Amenajare Piaţetă cu fântână arteziană (Col. Laborator)
Amenajare Centru Istoric cu fântână arteziană (Copşa Sat)
Achiziţionare masină de curăţat stradală

Propuneri de proiecte

PROGRAM PILOT "REABILITAREA ECOLOGICĂ A ZONELOR FIERBINŢI ZLATNA ŞI COPŞA MICĂ" care face parte din Memorandumul semnat la nivelul Guvernului României pentru obţinerea unui împrumut de până la 1.441.000.000 EUR, în perioada 2006 - 2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Primăria oraşului Copşa Mică va beneficia, în baza acestui memorandum, de o finanţare de aproximativ 25.000.000 EUR şi a propus spre finanţare următoarele proiecte:

Sistem zonal de alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate - în desfăşurare

Sistem zonal de gestionare deşeuri urbane - finalizat

Reabilitare faţade şi acoperişuri ale clădirilor (instituţii publice şi blocuri de locuinţe) afectate de poluarea istorică în oraşul Copşa Mică - finalizat

Autoritatea oraşului a mai propus o temă de finanţare:
Reconstrucţia infrastructurii publice urbane prin reabilitarea zonelor verzi şi a terenurilor degradate de poluarea atmosferică, împădurirea versanţilor şi construcţia de baraje şi diguri de apărare împotriva inundaţiilor - finalizat

Situaţie Proiecte în curs de finanţare (document PDF)

Primar

Featured author image: Proiecte Locale

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea