Poliţia Locală Copşa Mică

POLIŢIA LOCALĂ COPŞA MICĂ

Structura organiza a Poliţiei Locale Copşa Mică este de Birou în cadrul Primăriei oraşului, aflată în subordinea directă a Primarului, cu un efectiv de 5 agenţi şi un Şef Birou, având ca scop exercitarea atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, în urmatoarele domenii: ordinea si linistea publica precum si paza bunurilor; circulatia pe drumurile publice; disciplina în constructii si afisajul stradal; protectia mediului; activitatea comerciala; evidenta persoanelor; alte domenii stabilite prin lege.

Politia Locala îsi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, încrederii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii , impartialitatii si nediscriminarii.

Activitatea specifică se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public, local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului.

RAPOARTE DE ACTIVITATE

ANUL 2022

TELEFON POLIŢIA LOCALĂ COPŞA MICĂ - 0730 584317

   

SMURD Copşa Mică

Din 18 decembrie 2020 echipajului SMURD Copşa Mică, conform Legii 78/2020, a intrat in componenţa ISU Sibiu. SMURD Copşa Mică a ieşit de sub tutela localităților fondatoare/finanțatoare ale serviciului, adică cele 7 primării (Copşa Mică, Axente Sever, Şeica Mare, Şeica Mică, Târnava, Valea Viilor şi Micăsasa). După o misiune de 15 ani echipajul SMURD Copşa Mică își continuă activitatea şi va fi mereu prezent la datorie: "Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă".

Le urăm succese în îndeplinirea viitoarelor acţiuni,
O echipă omogena şi competitivă!

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenţă

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa Copşa Mică s-a constituit prin Hotărârea nr.80 din 23.12.2005 a Consiliului Local. Are în dotare o autoutilitară, sprijin tehnic, un buldoexcavator, un tractor cu remorcă, vidanjă şi 2 pompe electrice.

Din cadrul S.V.S.U. fac parte 16 pompieri voluntari, care sunt împărţiţi in 2 grupe de câte 8, fiecare grupă având în componenţă un comandant de grupă, 2 şoferi şi 5 servanţi. În cursul anului 2007 pompierii voluntari au avut un număr de 31 intervenţii pentru stingerea incendiilor şi o intervenţie ca urmare a unei vijelii ce a afectat cu precădere partea Copşa Sat a oraşului.

Intervenţiile pompierilor voluntari ai orasului Copşa Mică au avut loc atât pe teritoriul aferent oraşului cât şi al localităţiilor învecinate: Valea Viilor, Axente Sever, Micăsasa şi Tîrnava, în strânsă colaborare cu Pompierii Mediaş, Pompierii Sometra, lucrători ai Ocolului Silvic, formaţiuni din comunele învecinate şi a 50 voluntari benevoli. Pompierii voluntari au acţionat cu precădere la stingerea incendiilor de pajişti şi forestier, la solicitarea Ocolului Silvic Medias sau a Detaşamentului de Pompiri Mediaş. De departe cea mai dificilă intervenţie a fost cea de la incendiul de la plantaţia forestieră din zona Tîrnăvioara. Aici s-a acţionat alături de pompierii detaşamentului Mediaş, angajaţi ai uzinei Sometra, angajaţi ai Ocolului Silvic şi cetăţeni din cartierul Tîrnăvioara, în total au acţionat in jur de 150 persoane reuşind stingerea focului după circa 6 ore.

Pentru prima dată de la înfiinţarea S.V.S.U Copşa Mică, pompierii voluntari au participat anul trecut la concursul judeţean, unde au ocupat locul 6 din 16 echipe participante.

Anul acesta am optinut un loc 3 la Pista de indemanare si viteza si ne propunem un loc fruntas pe podium, dar pentru acesta este nevoie de o muncă susţinută în vederea unei mai bune coordonări în echipă şi o mai mare dexteritate în utilizarea dotărilor specifice.

În pregătirea noastră pentru faza judeţeană a S.V.S.U ne-am bucurat de sprijinul Inspectoratului Judetean ptr. Situaţii de Urgenţă Sibiu, al d-lui. inspector şef col. Chioar Florian şi d-lui plt. adj. Matenciuc Dorin care ne-au pus la dispoziţie poligonul de antrenament al inspectoratului şi ne-au dezvăluit din experienţa lor privind desfaşurarea concursului.

Cele două grupe de pompieri urmează un program de antrenament bilunar, cu utilajele din dotare pentru a putea face faţă situaţiilor ce se ivesc în teren, la stingerea şi combaterea incendiilor. Consiliul Local a făcut toate demersurile pentru accesarea unei finanţării prin programul PHARE, privind achiziţionarea unei autospeciale şi a echipamentului special necesar inzestrării pompierilor din cadrul S.V.S.U. Copşa Mică.

De asemenea Consiliul Local şi-a propus construirea unei remize de pompieri in acest an, pentru aceasta fiind realizat deja proiectul.

PLANUL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI POLUARILOR ACCIDENTALE, AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI COPSA MICA PENTRU PERIOADA 2014-2017

Le urăm succese în îndeplinirea viitoarelor acţiuni!

Primar

Featured author image: Ordine publică

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea