CABINET PRIMAR

 • Pop Dorin Coriolan - consilierul primarului

DIRECŢIA TEHNICĂ

COMPARTIMENT GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORTURI

 • Baciu Ioan - consilier
 • Abrudean Marius - referent
 • Domşa Mera Cristian - şofer
 • Gârlonţea Vasile - şofer
 • Gharfi Emerik Alexandru - şofer/tractorist

COMPARTIMENT SPAŢIU LOCATIV

 • Mironescu Marian - consilier

COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 • Buta Claudiu - consilier

COMPARTIMENT AGRICOL, ADMINISTRARE SPAŢII VERZI, MEDIU, PIEŢE, TÂRGURI ŞI CIMITIRE

 • Steţiu Raluca - consilier

COMPARTIMENT CULTURĂ, SPORT, DIVERTISMENT, ÎNVĂŢĂMÂNT, BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ

 • Mohan Adrian - consilier

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 • Benko Sandor - consilier
 • Tănase Raluca Alexandra - consilier
 • Lucaci Luciana Iulia - consilier 

- Compartiment Prestaţii Sociale, Autoritate Tutelară şi Protecţie Copii

- Compartiment Centru Sprijin la Domiciliu pentru Persoane în Vârstă

- Compartiment Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Persoanelor cu Handicap

- Compartiment Măsuri Active Servicii de Deservire Generală şi Compartiment Continuare Convenţii Persoane peste 45 ani

- Compartiment Prevenire Marginalizare Rromi

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

 • Matei Iuliana - consilier
 • Popa Etelka - consilier
 • Fica Mihaela - consilier

SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE

 • Suciu Silvia - consilier
 • Stoica Emeşe - consilier

COMPARTIMENT CONTABILITATE PROPRIE

 • Băcila Ana - referent

COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, URMĂRIRE ŞI EXECUTARE CREANŢE BUGETARE, AMENZI, COMERŢ

 • Boariu Precup - consilier
 • Fluture Nestor Adrian - consilier
 • Dragotă Liliana - consilier

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE

 • Buhazi Cristina - consilier

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

 • vacant 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Coordonator Serviciu

 • Buhazi Alin

 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ

 • Mărginean Cosmin - consilier

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

 • Deaconu Adrian - consilier
 • Tăpălagă Ildiko - consilier

BIROUL POLIŢIE LOCALĂ

 • Buhazi Alin - poliţist local
 • Matei Marius - poliţist local
 • Benicky Marius - poliţist local
 • Lata Aurel - poliţist local
 • Gyorffy Ladislau - poliţist local

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 • Pop Dorin Coriolan - consilier
 • Monoranu Mirela - referent
 • Iuoraş Gabriela - referent
 • Cosma Simona - consilier

CLUB SPORTIV ORĂŞENESC COPŞA MICĂ

 • Mohan Adrian - coordonator activitate, consilier

Primar

Featured author image: Compartimente

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea