CABINET PRIMAR

 • Buhazi Cristina - secretară
 • Pop Dorin Coriolan - consilierul primarului
 • DIRECŢIA TEHNICĂ

  COMPARTIMENT GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORTURI

  • Pop Ioan Sorin
  • Abrudean Marius
  • Domşa Mera Cristian
  • Isăilă Ioan Iulian

   

  COMPARTIMENT SPAŢIU LOCATIV

  • Tăpălagă Nicolae Bogdan

   

  COMPARTIMENT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

  • Buta Claudiu

   

  COMPARTIMENT AGRICOL, ADMINISTRARE SPAŢII VERZI, MEDIU, PIEŢE, TÂRGURI ŞI CIMITIRE

  • Buta Claudiu (delegat)

  SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  • Benko Sandor
  • Mihai Raluca Alexandra
  • Lucaci Luciana Iulia 

   

  - Compartiment Prestaţii Sociale, Autoritate Tutelară şi Protecţie Copii

  - Compartiment Centru Sprijin la Domiciliu pentru Persoane în Vârstă

  - Compartiment Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Persoanelor cu Handicap

  - Compartiment Măsuri Active Servicii de Deservire Generală şi Compartiment Continuare Convenţii Persoane peste 45 ani

  - Compartiment Prevenire Marginalizare Rromi

  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

  • Matei Iuliana
  • Popa Etelka
  • Fica Mihaela

  SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

  Contabil Sef

  • Suciu Silvia

  Compartiment Contabilitate Proprie

  • Băcila Ana

  Compartiment Impozite şi Taxe Locale, Urmărire şi Executare Creanţe Bugetare, Amenzi, Control Comercial

  • Boariu Precup
  • Fluture Nestor Adrian
  • Dragotă Liliana
  • Tăpălagă Ildiko
  • Buhazi Cristina

  COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE

  • Istoan Zina

  COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

  • Vasiu Dan 

  SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  Șef Serviciu

  • Vasiu Dan

   

  Serviciul Public de Urgenţă - Pompieri ,,SMURD", Compartiment Situaţii De Urgenţă

  COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • Mărginean Cosmin
 • Matei Iuliana
 • BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI MANAGEMENT PROIECTE

 • Deaconu Adrian
 • Cristea Dan
 • BIROUL POLIŢIE LOCALĂ

 • Buhazi Alin
 • Matei Marius
 • Benicky Marius
 • Lata Aurel
 • Gyorffy Ladislau
 • Indrei Adrian
 • SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 • Pop Dorin Coriolan
 • Le-Page Alexandrina
 • Monoranu Mirela
 • Iuoraş Gabriela
 • Primar

  Featured author image: Compartimente

  Daniel-Tudor Mihalache

  Online, în slujba cetăţeanului

  COPȘA MICĂ Vremea