Date şi formulare online din cadrul serviciilor şi compartimentelor primăriei oraşului Copşa Mică

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (DAS)

Venitul Minim de Incluziune (VMI) conform Legii nr.196/2016 

Pliant Informativ şi Poster

Acte necesare pentru dosarul de Venit Minim de Incluziune:

 

Cerere-Declaratie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala conform Legii 226/2021 (dacă vrei sa completezi formularul pe calculatorul tău, foloseşte acest pdf inteligent)

DESCARCA  CERERE –DECLARATIE PDF inteligent

Tutorial de completare PDF inteligent

https://youtu.be/O6-VZnimbeo

ANUNȚ IMPORTANT ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE PENTRU ANUL 2023

URBANISM ŞI SPAŢIU LOCATIV

Anul 2020

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PENTRU ANUL 2020
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE PENTRU ANUL 2020

Anul 2019

• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PENTRU ANUL 2019 

• LISTA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE PENTRU ANUL 2019

Anul 2018

• Regulament pentru eliberarea Avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al orasului Copsa Mica

• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2018
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2018

Anul 2017

• Anunt repartizare a unui imobil aflat in proprietatea Orasului Copsa Mica situat in str. Tarnavioara, nr.19, pe baza criteriilor cadru si punctajul stabilit prin HCL Copsa Mica, privind inchirierea locuintelor
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2017
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2017

Anul 2016

• ANUNT PRIVIND PROIECT REGULAMENT DE STABILIRE A CONDITIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE, DE PE RAZA ORASULUI COPSA MICA
• PROIECT REGULAMENT DE STABILIRE A CONDITIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE, DE PE RAZA ORASULUI COPSA MICA
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2016
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2016

Anul 2015

• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2015
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2015
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2015 (Trim.I-III)
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2015 (Trim.I-III)

Anul 2014

• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2014 (Trim.I-III)
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2014 (Trim.I-III)

Anul 2013

• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2013
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2013
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2013 (Trim.2)
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2013 (Trim.2)(Trim.2)
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2013 (Trim.1)
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2013 (Trim.1)
• ANUNT PUBLIC PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL “Construire parc solar cu celule fotovoltaice pentru producere energie electrica de 3 MW. Racordare la RED.
• ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA A 8 APARTAMENTE, ÎN CARTIERUL 1 DECEMBRIE, IN DATA DE 28.02.2013
• ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA A 10 APARTAMENTE, ÎN CARTIERUL 1 DECEMBRIE, IN DATA DE 02.08.2012

Anul 2012

• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2012 (Trim.4)
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2012 (Trim.4)
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2012 (Trim.3)
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2012 (Trim.3)
• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2012 (Trim.2)
• LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2012 (Trim.2)

Anul 2011

• LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2011

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2011


ZONIFICARE TERITORIU INTRAVILAN COPSA MICA 2011


Anul 2010


LISTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUCTIE PE ANUL 2010


LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM PE ANUL 2010

DISPOZIŢII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV

Primar

Featured author image: Date şi Formulare Online

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea