Consiliul Local al oraşului Copşa Mică s-a constitutit la data de 22 iunie 2016, în baza legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, având un număr total de 15 membri.

Prin HCL nr. 38/5/2016 a fost ales viceprimarul orasului Copsa Mica in persoana domnului COMIZA CORNEL – PNL.

Primar

Featured author image: Componenţa Consiliului Local

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea