Anexa nr.1 la HCL nr.22/2021

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică (pdf)

Primar

Featured author image: Organigrama

Daniel-Tudor Mihalache

Online, în slujba cetăţeanului

COPȘA MICĂ Vremea