622
Ani de atestare documentară
5404
Locuitori
2590
Hectare Suprafaţă
12
Proiecte Europene şi Naţionale

E-Primăria

Educaţie

Sesizări

Programări

Plăţi Online

Evenimente
02


Anunţ Cadastru apr.2023

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI


Denumire județ: SIBIU
Denumire UAT: COPȘA MICĂ
Sectoare cadastrale: 11, 21, 27, 31, 32 și 37

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 21, 27, 31, 32 și 37 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 20.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 19.06.2023

Adresa locului afișării publice: Orașul Copșa Mică, str. Aleea Castanilor, nr. 8, județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Copșa Mică.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Copșa Mică de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

01


Anunţ Compartiment Agricol şi Cadastru

ÎN ATENŢIA TUTUROR POSESORILOR DE TERENURI AGRICOLE

 În vederea implementări măsuriilor de mediu şi climă prin (AFIR şi APIA) au fost elaborate şi actualizate informatiile necesare accesării de fonduri europene de către toţi fermierii din România, astfel prin accesarea site-ului MADR www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html puteţi vizualiza toate măsurile pe care le puteţi implementa pentru a obtine finanţare europeană.

02


Proiecte Copşa Mică

Proiecte depuse, în stadiu de evaluare sau de execuţie în anul 2020. Proiectele sunt finanţate din programe naţionale sau din fonduri europene. Pentru detalii suplimentare accesaţi link-ul ataşat.

Ştiri şi articole

Conducerea primăriei Copşa Mică

Servicii publice şi instituţii subordonate

Pe portalul de informare și comunicare al primăriei Copşa Mică, în cadrul mediului virtual, punem la dispoziția dumneavoastră informațiile și documente publice care vă sunt necesare.

logo_negru_transparent

Parcări

HCL 3/2020 privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din Copşa Mică pentru autovehiculele propulsate 100% electric

Poliţia locală

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

Festivităţi

Agenda culturală și sportivă a orașului conține tot mai multe evenimente valoroase, iar operatorii culturali și administrația locală finanțează aceste evenimente cu sume tot mai mari.

Concursuri şi posturi

Informaţii privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în Primăria Copşa Mică si alte instituţii subordonate.

Taxe şi impozite

Direcţia Fiscală prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, urmărirea şi executarea silită a creenţelor bugetare.

Spaţii de recreere

Obiectivele proiectelor din comunitatea noastră constă în amenajarea spațiilor de recreere și a terenurilor de sport multifuncționale prin reutilizarea și remodelarea spaţiului public.

Telefoane utile

Centrală - 0269.840120
Cabinet Primar - 0269.840125
Contabilitate - 0269.840391

Poliţia Locală - 0730584317
Evidenţa Populaţiei- 0269.840277
Fax - 0269.840149

Abonează-te la newsletter