Mărgineanu Ilie Mircea

Mărgineanu Ilie Mircea este consilier local al oraşului Copşa Mică din partea PNL.
Face parte din Comisia C – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor cetățeniilor şi protecția mediului.

Read More

Butuc Titi Nicu

Butuc Titi Nicu este consilier local al oraşului Copşa Mică din partea PSD.
Face parte din Comisia A – Comisia pentru programe dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț.

Read More

Secelean Nicolae

Secelean Nicolae este consilier local al oraşului Copşa Mică din partea USR PLUS.
Face parte din Comisia A – Comisia pentru programe dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț.

Read More

Benicky Camelia

Benicky Camelia este consilier local al oraşului Copşa Mică din partea PNL.
Face parte din Comisia B – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive şi de agrement.

Read More

Mátéfi Rezső

Mátéfi Rezső este consilier local al oraşului Copşa Mică din partea USR PLUS.
Face parte din Comisia C – Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor cetățeniilor şi protecția mediului.

Read More