Nicolae-Bogdan Tăpălagă

Viceprimar
Tăpălagă Nicolae Bogdan este viceprimarul oraşului Copşa Mică din anul 2020. Energic, activ, bun organizator al activităților tehnice.
Experienţă:
6 ani

Biografie/C.V.

Născut la 8 mai 1990 în mun. Mediaș, județul Sibiu, absolvent al Școlii Generale Copșa Mică, absolvent al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copșa Mică, Profil: Tehnician în activități economice, perioada 2005-2009, absolvent al cursurilor postliceale  la Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copșa Mică , program de studii: Tehnician echipamente de calcul, Domeniul: Informatică, durata studiile: 4 semestre, perioada 2009-2011 şi absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, domeniul: Mecatronică, Specializarea: Mecatronică și roboți, studii universitare de licență, perioada 2009-2013; absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, Domeniul: Inginerie și management, Specializare: Managementul proiectelor europene, studii master, perioada 2014-2015. Angajat în cadrul Primăriei Orașului Copșa Mică în perioada 2014-2020 ca şi Consilier la compartimentul Spatiu Locativ.

Ca membru PNL am participat la alegerile locale din Copșa Mică pe listele Consiliului Local, şi am fost ales viceprimar al orașului Copșa Mică.

Rapoarte de activitate anuale

Educaţie

  • 1997 – 2005

Şcoala Generală Copşa Mică

  • 2005 – 2009

Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copșa Mică,
Profil: Tehnician în activități economice

  • 2009 – 2011

Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copșa Mică,
Tehnician echipamente de calcul, Domeniul: Informatică

  • 2009 – 2013

Facultatea de Inginerie/Universității Lucian Blaga Sibiu, Domeniul: Mecatronică – Licență

  • 2014 – 2015

Facultatea de Inginerie/Universității Lucian Blaga Sibiu,  Domeniul: Inginerie și management – Master

Curriculum vitae

ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI CONF. CODULUI ADMINISTRATIV

ART. 152

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Rapoarte de activitate

Declaraţie de avere şi interese

Contactaţi-mă