Cornel Comiza

Viceprimar
Cornel Comiza este viceprimarul oraşului Copşa Mică din anul 2004, a fost reales în anul 2008 respectiv 2012 şi 2016. Energic, activ, bun organizator al activităților tehnice.
Experienţă:
16 ani

Biografie

Născut la 5 iulie 1958 în comuna Apold, județul Mureș, absolvent al Școlii Generale de 8 ani în orașul Copșa Mică, 3 ani Școală Profesională Electromecanici și 5 ani curs seral la Liceul Industrial Timișoara, unde am și lucrat ca electromecanic la ICIL Timișoara din anul 1977 până în 1981, de unde am plecat să-mi satisfac stagiul militar la U.M. Axente Sever. M-am eliberat în anul 1982 cu gradul de sergent specialitatea radiolocație.

După terminarea stagiului militar m-am angajat la Întreprinderea Mecanică Mediaş ca lăcătuș mecanic, în 1984 am promovat ca tehnician, după care am absolvit Școală Tehnică de Maiștri Mecanici de 2 ani la Liceul Automecanica Mediaș. Am lucrat în continuare la Mecanica Mediaș, Felam S.A. ca maistru din 1984 până în anul 2003. Din 2003 am lucrat la societatea Moru Valea Viilor unde am lucrat 1 an până în anul 2004, luna iulie. Ca membru PNL am participat la alegerile locale din Copșa Mică pe listele Consiliului Local, şi am fost ales viceprimar al orașului Copșa Mică.

Educaţie

  • 1965 – 1973

Şcoala Generală Copşa Mică

  • 1973 – 1976

Şcoala Profesională Electronecanici

  • 1976 – 1981

Curs seral Liceul Industrial Timişoara

  • 1984 – 1986

Şcoala Tehnică de Maiştri Mecanici – Liceul Automecanica Mediaş

Aptitudini profesionale

Devotament
90 %
Organizare
70 %
Implicare
85 %

ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI CONF. CODULUI ADMINISTRATIV

ART. 152

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.
(4) În situaţia în care se aleg doi viceprimari, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut votul majorităţii absolute. În această situaţie, consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.
(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Contactaţi-mă