>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

PV CONCURS POST DE CONTABIL

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE CONTABIL

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

SALARII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2008
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2008

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader. 

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader

 

privind alegerea presedintelui de sedinta

privind aprobarea bugetului local al orasului Copsa Mica

privind aprobarea Organigramei, a Statutului de functii si a nr. de personal

privind aprobarea Organigramei si Statutului de functii ale Serviciului Public de Gospodarire Comunala Copsa Mica

privind utilizarea fondului de rulment 

privind participare Primariei orasului Copsa Mica la proiectul "ACCES"

privind participarea Consiliului Local Copsa Mica la proiectul "Eficientizarea activitatii de evidenta a persoanelor la nivelul judetului Sibiu"

privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in extravilanul orasului Copsa Mica

privind aprobarea dezmembrarii si apartamentarii unui imobil aflat in domeniul privat

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Copsa Mica a unui apartament

privind aprobarea vanzarii unor locuinte catre actualii titulari ai contractelor de inchiriere

privind aprobarea vanzarii unei locuinte construita din fondurile statului

privind aprobarea fisei de evaluare a postului de Asistent Personal

privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca pe anul 2008

privind rectificarea de buget

privind utilizarea fondului de rulment

privind modificarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in orasul Copsa Mica

privind aprobarea vanzarii unei locuinte catre actualul titular al contractului de inchiriere

privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a doua terenuri situate in intravilan

privind alegerea presedintelui de sedinta 

privind aprobarea modificarii Organigramei Serviciului Public de Gospodarie Comunala Copsa Mica 

privind aprobarea schimbarii numelui asociatiei Econord Sibiu, extinderii acesteia si acceptarea de noi membri, modificarii Statutului si a Actului Constitutiv 

privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Copsa Mica pentru a vota "pentru" acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea Actului Constitutiv si Statutului ADI "Apa Tarnavei Mari" Medias 

privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Copsa Mica pentru a vota "pentru" aprobarea Strategiei Preliminare de Dezvoltare a Serviciilor de Apa... 

privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Copsa Mica pentru a vota "pentru" infiintarea Departamentului "Zetea" in cadrul ADI "Apa Tarnavei Mari" 

privind aprobarea vanzarii unei locuinte catre actualul titular al contractului de inchiriere in temeiul Legii nr.112/1995 

privind aprobarea vanzarii unei locuinte, construita din fondurile statului in baza Decretului Lege nr.61/1990, catre actualul titular al contractului de inchiriere 

privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in intravilanul orasului Copsa Mica 

privind aprobarea dezmembrarii unui teren situat in intravilanul orasului Copsa Mica 

privind aprobarea completarii listei de investitii pentru anul 2008 cu obiectivul "Sistem de captare ape pluviale Parcul Halebardei (centrul istoric) in orasul Copsa Mica" 

privind infiintarea Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Copsa Mica 

privind rectificarea de buget 

privind utilizarea fondului de rulment 

privind aprobarea intabularii in Cartea funcciara a unui teren din intravilanul orasului Copsa Mica 

privind modificarea Organigramei, a Statutului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului 

privind stabilirea criteriilor si procedurilor de numire si eliberare din functie si atributiile administratorului public  

privind alegerea comisiei de validare 

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008 

privind constituirea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind alegerea viceprimarului oraşului Copşa Mică 

privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

privind rectificarea bugetului

privind rectificarea de buget 

privind utilizarea fondului de rulment  

privind aprobarea modificării Organigramei Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică  

privind aprobarea procedurii şi condiţiilor pentru angajarea şefului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică 

privind înlocuirea reprezentanţilor oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Cenzori ale SC Apa Târnavei Mari SA 

privind aprobarea notării în Cartea funciară şi a apartamentării blocului P1 din str. 1 Decembrie, Copşa Mică  

privind rectificarea de buget

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

Anexa 1 la HCL nr.52 din 2008

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile satului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere 

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unei parcele de teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, situată în extravilanul oraşului Copşa Mică, înscrisă în Cartea funciară cu nr. 1700 N - Copşa Mică, nr. cadastral 255, nr. parcelă 781

privind aprobarea cumpărării unui imobil-teren de construcţii cu grădiniţă, situat în oraşul Copşa Mică, str. Aleea Salcâmilor, nr. 21, aflat în proprietatea SC POLIGLOT COMIMPEX SRL, înscris în Cartea funciară cu nr. 3315 Axente Sever, nr. top 1170/1/3/2 

privind rectificarea bugetului

privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 19-28 octombrie 2008

privind aprobarea vânzării a două locuinţe către actualii titulari ai contractelor de închiriere, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

privind acordarea unui mandat special Primarului oraşului Copşa Mică de a vota "pentru" acceptarea de noi membri în asociaţie şi completarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Apa Târnavei Mari" Mediaş

privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "ECO SIBIU"

privind aprobarea dezmembrării şi apartamentării unui imobil aflat în domeniul public al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea cumpărării, prin participarea la licitaţie publică a imobilului-teren de construcţie cu grădiniţă, situat în oraşul Copşa Mică, str. Aleea Salcâmilor, nr. 21, aflat în proprietatea SC POLIGLOT COMIMPEX SRL, înscris în Cartea funciară cu nr. 3315 Axente Sever, nr. top. 1170/1/3/2

privind recalcularea preţului de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice către populaţie, practicat de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al oraşului Copşa Mică în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea bugetului

privind utilizarea fondului de rulment

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică al domnului Macarei Mihai

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică al domnului Macarei Mircea

privind participarea oraşului Copşa Mică la înfiinţarea unei societăţi comerciale cu capital public şi desemnarea acesteia ca operator regional

privind rectificarea de buget

privind aprobarea parteneriatului dintre Grupul Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică şi Primăria oraşului Copşa Mică, în vederea implementării în comun a proiectului "Calificarea profesională-condiţie a cetăţeniei europene"

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii ale Serviciului voluntar pentru stuaţii de urgenţă şi SMURD

privind împuternicirea Primarului oraşului Copşa Mică să semneze în numele Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, contractele de voluntariat la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică

privind aprobarea apartamentării blocului nr. 12 din str. Aleea Castanilor, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 1701 Copşa Mic, nr . Topografic 1128/2/1/9, nr. cad. 256

privind aprobarea apartamentării blocului nr. 1 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 1625 Copşa Mică, nr. topografic 1869/2, nr. cadastral 174/2

privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Laborator, înscris în Cartea funciară 1571/b Axente Sever, nr. top. 1185/2/1/2/15/1/1

privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren aflat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. 1 Decembrie, înscris în Cartea funciară 3444 Axente Sever, nr. cadastral 92/1/4, nr.  top. 4970/2/1/1/1/1/1/1/4

privind aprobarea destinaţiei unor materiale rezultate din dezmembrări de mijloace fixe

privind aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 150 m.p. Din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către SC TELEMOBIL SA, în vederea instalării de echipamente de telecomunicaţii

privind aprobarea vânzării a două locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere

privind validarea mandatului de consilier local al domnului GHIORCOŞ IOAN

privind validarea mandatului de consilier local al doamnei POP ANGELA

privind aprobarea participării Primăriei oraşului Copşa Mică la proiectul ACCES

privind rectificarea de buget

privind aprobarea apartamentării blocului P23 din str. 1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 3458 Axente Sever, nr. topografic 4970/2/1/1/1/1/1/1/15, nr. cadastral 92/15

privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Proiectul "Eficienţa, comunicare, accesibilitate prin servicii electronice", prin intermediul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia celor şapte comunităţi"

privind înlocuirea reprezentanţilor oraşului Copşa Mică în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Cenzori ale SC ECO-SAL SA

privind aprobarea modificării Organigramei Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică

privind desemanrea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

privind aprobarea parteneriatului dintre Grupul Şcoalr "N. Teclu" Copşa Mică şi Primăria oraşului Copşa Mică, în vederea implementării în comun a proiectului "Daţi o şansă vieţii, salvaţi natura!"

privind rectificarea de buget

privind utilizarea fondului de rulment

privind rectificarea de buget

 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2007

privind acordarea avizului consultativ pentru numirea doamnei profesor Szocs Marika în funcţia de director la Grupul Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică

privind rectificarea bugetului

privind utilizarea fondului de rulment

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în oraşul Copşa Mică şi aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu cu destinaţia cabinet stomatologic, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

privind aprobarea transmiterii fără plată a cinci bucăţi copertine, pentru staţii de autobuz către comuna Valea Viilor şi către comuna Axente Sever