>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

PV CONCURS POST DE CONTABIL

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE CONTABIL

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

SALARII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2010
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2010

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader

privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casa

privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Czapi Paraschiva 

privind aprobarea dezmembrării unui imobil, teren din intravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea Funciara nr. 100098 Copşa Mică, nt. Top. 1171/1/1/1/1

privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren cu construcţii, situat în Copşa Mică, str. Şoseaua Sibiului f.n., înscris în Cartea funciară nr. 100050 Copşa Mică, nr. top. 1957/2/3/3/2/1, nr. cad. 303

privind aprobarea Planului strategic pe perioada 2010-2014 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Copşa Mică, Codului etic al personalului care oferă servicii sociale şi Carta drepturilor beneficiarilor de asistenţă socială

Anexa 1 - PLAN STRATEGIC PE PERIOADA 2010 - 2014

Anexa 2 - Codul Etic al personalului care ofera servicii sociale

Anexa 3 - Carta Drepturilor Beneficiarilor de servicii de asistenta sociala

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind modificarea HCL Copşa Mică nr. 56/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a planului de investiţii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evoluţie al tarifelor şi a cofinanţării pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

privind aprobarea înscrierii unităţii administrativ-teritoriale Copşa Mică, în lod de AXENTE Sever, în Cartea funciară nr. 3281, cu nr. top. 1185/2/1/2/7, Cartea funciară nr. 3282 cu nr. top 1185/2/1/2/6 şi Cartea funciară nr. 3283 cu nr top 1185/2/1/2/8

privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă pe anul 2010, conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a listei de investiţii şi a bugetelor pentru instituţiile şi serviciile publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, pe anul 2010

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

privind aprobarea înscrierii unităţii administrativ-teritoriale Copşa Mică, în loc de Axente Sever, în Cartea funciară nr. 100225, cu nr. Top 4970/2/1/1/1/1/1/15, nr. Cad. 92/15

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în CF nr. 1709 N Copşa Mică, nr. Cadastral 255/3

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Copşa Mică, judeţul Sibiu

Anexa 1 - Organigrama

Anexa 2 - Regulament de Organizare si Functionare

privind aprobarea listei cuprinzând bunurile care urmează să fie date în exploatare şi folosinţă, prin concesiune, către SC ECO-SAL SA Mediaş, precum şi a listei cuprinzând bunurile care rămân în administrarea şi exploatarea Primăriei oraşului Copşa Mică

Anexa 1

Anexa 2

privind aprobarea apartamentării blocului nr. 10 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 1751 Copşa Mică, nr. Top 1872/3, nr. Cad. 318

privind aprobarea dezmembrării (dezlipirii) unui teren din extravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 100081 Copşa Mică, nr. Cad. 194

privind aprobarea rectificării suprafeţei şi repoziţionării imobilului  înscris în Cartea funciară nr. 154 Copşa Mică, nr. Top 1872/1, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de SC TOPOCAD SRL MEDIAŞ

privind aprobarea extinderii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIAŢIA CELOR ŞAPTE COMUNITĂŢI", prin aderarea comunei Şeica Mare

 • Hotararea nr.20 din 23.02.2010

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1991, către titularul contractului de închiriere, doamna Lazăr Ileana
   
 • Hotararea nr.21 din 30.03.2010

  privind rectificarea bugetului
   
 • Hotararea nr.22 din 30.03.2010

  privind revocarea HCL Copşa Mică nr. 76/2009 privind aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a două terenuri din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către domnul Ciucă Marius, terenuri ocupate de o construcţie proprietate personală
   
 • Hotararea nr.23 din 30.03.2010

  privind aprobarea apartamentării blocului P1 din str. 1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în CF nr. 100120 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/2, nr. cad. 93
   
 • Hotararea nr.24 din 30.03.2010

  pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Sibiu
   
 • Hotararea nr.25 din 30.03.2010

  pentru modificarea HCL Copşa Mică nr. 65/2009 privind atribuirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
   
 • Hotararea nr.26 din 30.03.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara nr. 72, înscris în Cartea funciară cu nr. 100043 Copşa Mică, nr. top 37 şi 38
   
 • Hotararea nr.27 din 30.03.2010

  privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă în perioada 01.04-31.12.2010, conform art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
   
 • Hotararea nr.28 din 30.03.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două terenuri din intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Târnăvioara, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, CF 100069 Copşa Mică, nr. cad. 100, nr. top 14282/2 şi CF nr. 100073 Copşa Mică, nr. cad. 102, nr. top 169/2
   
 • Hotararea nr.29 din 30.03.2010

  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a 27,71 ha păşune din domeniul privat al oraşului Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.30 din 19.04.2010

  privind acceptarea unei donaţii din partea SC ALDONA SRL
   
 • Hotararea nr.31 din 27.04.2010

  privind rectificarea de buget
   
 • Hotararea nr.32 din 27.04.2010

  privind aprobarea apartamentării blocului P 23 din str.1 Decembrie, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea Funciară nr.100157 Copşa Mică, nr. top. 4970/2/1/1/1/1/1/15, nr.cad. 92/15
   
 • Hotararea nr.33 din 27.04.2010

  privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECONORD" Sibiu
   
 • Hotararea nr.34 din 27.04.2010

  privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică
   
 • Hotararea nr.35 din 27.04.2010

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "VALORIFICAREA ENERGIEI SOLARE PRIN PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI ENERGIE TERMICĂ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ" precum şi acceptarea depunerii acestuia pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă
   
 • Hotararea nr.36 din 27.04.2010

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă
   
 • Hotararea nr.37 din 31.05.2010

  privind rectificarea de buget
   
 • Hotararea nr.38 din 31.05.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil situat în oraşul Copşa Mică, Şos. Mediaşului, nr.39 
   
 • Hotararea nr.39 din 31.05.2010

  privind aprobarea apartamentării Bl. nr.14 din Aleea Salcâmilor
   
 • Hotararea nr.40 din 31.05.2010

  privind aprobarea apartamentării Bl. nr.10, ap.10 din Aleea Primăverii
   
 • Hotararea nr.41 din 31.05.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara, nr.15, casa si curte intravilan 
   
 • Hotararea nr.42 din 31.05.2010

  privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a 20 de apartamente din scara B, Bl. P1, str. 1 Decembrie
    
 • Hotararea nr.43 din 29.06.2010

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Ailincăi Iulia
    
 • Hotararea nr.44 din 29.06.2010

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Suciu Carol, în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
    
 • Hotararea nr.45 din 29.06.2010

  privind aprobarea apartamentării blocului nr. 6 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 154 Copşa Mică, nr. top 1872/1
   
 • Hotararea nr.46 din 29.06.2010

  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unui spaţiu în suprafaţă de 25,80 m.p. "sala de ceremonii", din domeniul public al oraşului Copşa Mică, situat în sediul Primăriei oraşului Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.47 din 29.06.2010

  privind modificarea HCL Copşa Mică nr. 42/2010 privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a 20 apartamente din scara B, bl. P1, str. 1 Decembrie, Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.48 din 29.06.2010

  privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului bl. 37 ANL - construcţii cu locuinţe, situat în oraşul Copşa Mică, str. Laborator
    
 • Hotararea nr.49 din 19.07.2010

  privind atribuirea dreptului de servitute de trecere pietonal şi auto asupra a trei parcele din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, în favoarea a trei parcele aflate în proprietatea SC SANA POWER SRL
   
 • Hotararea nr.50 din 27.07.2010

  privind rectificarea bugetului
    
 • Hotararea nr.51 din 27.07.2010

  privind utilizarea fondului de rulment
   
 • Hotararea nr.52 din 27.07.2010

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Dărăban Vasile
   
 • Hotararea nr.53 din 27.07.2010

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ruja Traian Cosmin
   
 • Hotararea nr.54 din 27.07.2010

  privind completarea inventarului domeniului privat al oraşului Copşa Mică prin includerea în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a apartamentului nr. 14, bl. P23 str. 1 Decembrie, Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 100157-C1-U14, nr cad. 100157-C1-U14
   
 • Hotararea nr.55 din 27.07.2010

  privind modificarea art. 1 din HCL Copşa Mică nr. 48/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului bloc 37ANL - construcţii cu locuinţe, situat în oraşul Copşa Mică, str. Laborator
   
 • Hotararea nr.56 din 27.07.2010

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă
    
 • Hotararea nr.57 din 10.08.2010

  privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Anexa 1 - Organigrama

  Anexa 2 - Stat de funcţii
   
 • Hotararea nr.58 din 10.08.2010

  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la proiectul "Animaţii sociale şi culturale la Copşa Mică" în cooperare cu Primăria l'Hermitage - Franţa, Comitetul de Înfrăţire l'Hermitage Franţa, Asociaţia l'Ouvre-Boites şi Asociaţia Prietenia - Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.59 din 10.08.2010

  privind aprobarea obiectivelor de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii: "Lucrări de amenajare a trotuarelor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în zona blocurilor 31-32-33, strada Laborator, oraş Copşa Mică" şi "Lucrări de amenajare parcări în oraşul Copşa Mică(Parcare în zona Şcolii generale nr. 3 şi a blocului nr. 39)
     
 • Hotararea nr.60 din 31.08.2010

  privind rectificarea de buget

     
 • Hotararea nr.61 din 31.08.2010

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

  Anexa 1 - Tablou cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2011
     
 • Hotararea nr.62 din 31.08.2010

  privind transmiterea cu titlu gratuit de proprietate asupra imobilului din str. Şoseaua Sibiului fn, teren şi construcţie, înscris în Cartea funciară nr. 100068 Copşa Mică, nr. top 100068 şi 100068-C1, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea-Conferinţa Transilvania de Sud
     
 • Hotararea nr.63 din 31.08.2010

  privind reconfirmarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar "Nicolae Teclu" Copşa Mică
     
 • Hotararea nr.64 din 31.08.2010

  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică în calitate de membru fondator la înfiinţarea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Regiunea Târnavelor"
     
 • Hotararea nr.65 din 31.08.2010

  privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere al unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu"
     
 • Hotararea nr.66 din 31.08.2010

  privind aprobarea Convenţiei care urmează a fi încheiată între SC TRACON SRL şi ADI ECO SIBIU pentru Proiectul "Sistem de Management Intergat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu"
     
 • Hotararea nr.67 din 31.08.2010

  privind aprobarea bugetului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco Sibiu", a cotizaţiei de membru pe anul 2011 şi a constituirii Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu"
     
 • Hotararea nr.68 din 28.09.2010

  privind rectificarea bugetului
     
 • Hotararea nr.69 din 28.09.2010

  privind apborarea obiectivului de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare sediu SMURD"

  Anexa 1 - Indicatori tehnico-economici
     
 • Hotararea nr.70 din 28.09.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului situat în oraşul Copşa Mică, str. Târnăvioara nr. 72 grădină intravilan, casă şi curte intravilan, înscris în CF nr. 100043 Copşa Mică, nr. top 37 şi 38, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică
     
 • Hotararea nr.71 din 28.09.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - apartamentul nr. 14 bl. P23 str. 1 Decembrie, înscris în CF nr. 100157 şi 100157-C1-U14, nr. cad. 100157 şi 100157-C1-U14, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică
     
 • Hotararea nr.72 din 28.09.2010
   
  privind vânzarea prin licitaţie publică descisă a 20 apartamente din scara B, bl. P1, str. 1 Decembrie, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică
     
 • Hotararea nr.73 din 28.09.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în CD nr. 100128 Copşa Mică
     
 • Hotararea nr.74 din 28.09.2010

  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program normal - Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.75 din 28.09.2010

  privind instituirea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru oraşul Copşa Mică
    
 • Hotararea nr.76 din 26.10.2010

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a 13 terenuri situate in extravilanul oraşului Copşa Mică, aflate în domeniul privat al oraşului Copşa Mică
    
 • Hotararea nr.77 din 26.10.2010

  privind aprobarea obiectivelor de investiţii şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Lucrări de modernizare alee pietonală, strada Primăverii, oraş Copşa Mică" şi "Lucrări de modernizare drum acces şi parcare, strada Laborator, bl.34-35, oraş Copşa Mică"
   
 • Hotararea nr.78 din 28.09.2010

  privind acordarea unui supliment salarial doamnei Matefi Tunde, consilier în cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică
    
 • Hotararea nr.79 din 28.09.2010

  privind rectificarea de buget
     
 • Hotararea nr.80 din 28.09.2010

  privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
   
 • Hotararea nr.81 din 30.10.2010

  privind rectificarea de buget
   
 • Hotararea nr.82 din 30.10.2010

  privind utilizarea fondului de rulment
   
 • Hotararea nr.83 din 30.10.2010

  privind completarea inventarului domeniului privat al oraşului Copşa Mică prin includerea în domeniul privat al oraşului Copşa Mică a trei apartamente din blocul P10, str. 1 Decembrie, oraş Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.84 din 30.10.2010

  privind aprobarea schimbului de terenuri între oraşul Copşa Mică şi SC Sana Power SRL Mediaş şi însuşirea rapoartelor de evaluare ale terenurilor
   
 • Hotararea nr.85 din 30.10.2010

  privind aprobarea apartamentării blocului nr. 5 din str. Aleea Primăverii , oraşul Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 100191 şi 10019-C1
   
 • Hotararea nr.86 din 30.10.2010

  privind aprobarea dezmembrării unui imobil, teren din intravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr. 100228 Copşa Mică, nr. top 1170/1/3/1/3
   
 • Hotararea nr.87 din 30.10.2010

  privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.88 din 22.12.2010

  privind modificarea art.2 din HCL Copşa Mică nr. 35/2010
   
 • Hotararea nr.89 din 22.12.2010

  privind rectificarea de buget
   
 • Hotararea nr.90 din 22.12.2010

  privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a nr. de funcţii din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică prin reducerea a trei funcţii publice de execuţie vacante şi a unui post vacant aflat în regim contractual
   
 • Hotararea nr.91 din 22.12.2010

  privind reorganizarea Biroului Poliţia Comunitară în Biroul Poliţia Locală
   
 • Hotararea nr.92 din 22.12.2010

  privind constituirea la nivelul oraşului Copşa Mică a Comisiei locale de ordine publică