>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

SALARII LA DATA DE 31 MARTIE 2019

REZULTAT CONCURS ANGAJARE PTR. UN POST DE MUNCITOR

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE MUNCITOR

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2013
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2013

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.03 din 29.01.2013

  privind aprobarea cumpărării unui imobil-teren cu statie captare apă, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, aflat în proprietatea SC Poliglot ComImpex SRL, inscris în Cartea Funciară cu nr.100522 Axente Sever, nr.top./cad. 1136/2/2

 • Hotararea nr.04 din 29.01.2013 

  privind aprobarea unui schimb de imobile între oraşul Copşa Mică şi doamna Mareş Gabi Ramona şi însuşirea rapoartelor de evaluare ale imobilelor

 • Hotararea nr.05 din 29.01.2013

  privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil-teren situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str.1 Decembrie, înscris în Cartea Funciară nr. 100416 Copşa Mică, nr. top 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/1

 • Hotararea nr.06 din 29.01.2013 

  privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local de urbanism pentru oraşul Copşa Mică, aprobate prin HCL nr.4/ 25.01.2000

 • Hotararea nr.07 din 08.02.2013

  privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a podului peste râul Târnava Mare, situat pe drumul comunal DC 8, aflat în domeniul public al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.08 din 08.02.2013 

  privind înfiinţarea Centrului de zi MARIA Copşa Mică, aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară, Organigrama Centrului de zi, Cartei drepturilor beneficiarilor şi Codului Etic

  Anexa nr.1 - Organigrama

  Anexa nr.2 - Stat de functii

  Anexa nr.3 - ROF 

  Anexa nr.4 - ROI

  Anexa nr.5 - Carta drepturilor

  Anexa nr.6 - Cod etic 


 • Hotararea nr.09 din 26.02.2013

  privind modificarea şi completarea HCL Copşa Mică nr.17/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Copşa Mică
   

 • Hotararea nr.10 din 26.02.2013 

  privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2013 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

  Anexa nr.1


 • Hotararea nr.11 din 26.03.2013

  pentru revocarea HCL Copsa Mica nr.5/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil-teren situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. 1 Decembrie, înscris în Cartea funciară nr.100416 Copsa Mică, nr top 4970/2/1/1/1/1/1/1/4/1

 • Hotararea nr.12 din 26.03.2013 

  privind mandatarea primarului orasului Copşa Mică pentru semnarea/implementarea şi semnarea tuturor documentelor aferente realizării obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramelor care fac obiectul Conventiei de finanţare nr.5540/SB din 26.10.2006, încheiată cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, actual Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotararea nr.13 din 26.03.2013 

  privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

  Anexa nr.1 - Organigrama

  Anexa nr.2 - Stat de functii Primarie

  Anexa nr.3 - Stat de functii Serviciul Public

  Anexa nr.4 - Stat de functii SVSU şi SMURD


 • Hotararea nr.14 din 26.03.2013 

  privind atribuirea numărului stradal 57/A pentru imobiliu construit de Asocierea FCC Construccion-Alpine-Azvi-Straco în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Şoseaua Sibiului, pe terenul aflat în domeniul public al Statului Român, înscris în Cartea funciară nr.100428, oraş Copşa Mică, nr. cadastral 100428-C1 şi 100428-C2

 • Hotararea nr.15 din 26.03.2013 

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 • Hotararea nr.16 din 08.04.2013 

  privind aprobarea bugetului local al orasului Copsa Mica, a bugetelor pentru institutiile publice si a listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

  Anexa nr.1

  Anexa nr.2

  Anexa nr.3

  Anexa nr.4

  Anexa nr.5


 • Hotararea nr.17 din 08.04.2013

  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.18 din 08.04.2013

  privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Construire Trup Intravilan Parc Solar cu Celule Fotovoltaice pentru producerea de Energie Electrica de 3 MW si racordare R.E.D." initiator S.C. ENESOL S.R.L., beneficiar: Primaria orasului Copsa Mica, pentru terenul proprietate privata in suprafata de 66.359 mp, inscris in Cartea funciara nr.100417 Copsa Mica, nr. cadastral 100417

 • Hotararea nr.19 din 30.04.2013

  privind aprobarea cumpărarii unui imobil - constructie cu teren aferent, situat în intravilanul oraşului Copşa Mică, str. Şoseaua Sibiului, nr.59, aflat în proprietatea doamnei Giurchescu Rodica Maria Anca, înscris în Cartea funciară cu nr.100629 (nr. CF vechi 3056) Axente Sever, nr. top. 1136/1

 • Hotararea nr.20 din 30.04.2013

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri şi a terenului aferent clădirilor folosite ca domiciliu de către voluntarii din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Copşa Mică.

 • Hotararea nr.21 din 30.04.2013

  privind trecerea autoturismului Ford Fusion, cu numărul de înmatriculare SB28PCM, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică, din dotarea Biroului poliţia locală în dotarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Copşa Mică.
   
 • Hotararea nr.22 din 28.05.2013

  privind rectificarea bugetului local şi utilizarea excedentului anual al bugetului local.

  Anexa nr.1

  Anexa nr.1A

  Anexa nr.1B

  Anexa nr.2A

 • Hotararea nr.23 din 28.05.2013

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la SC ECO-SAL SA Mediaş pe anul 2013.

 • Hotararea nr.24 din 28.05.2013

  privind aprobarea proiectului, a participării Primăriei Oraşului Copşa Mică în calitate de partener şi a cheltuielilor aferente proiectului "Implementarea unei soluţii de e-guvernare în cadrul parteneriatului cu lider Consiliul Judeţean Sibiu" finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
   
 • Hotararea nr.25 din 25.06.2013

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui teren din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară nr.100525 Copşa Mică, nr. cad.77, nr. top. 1643/15/1/5, în suprafaţă de 5544 m.p., împreună cu hala ridicată pe teren, în suprafaţă de 500 m.p., neîntabulată
   
 • Hotararea nr.26 din 25.06.2013

  privind vânzarea unui apartament şi a terenului aferent, din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, situat în str. Aleea Castanilor, nr.9, ap.6, înscris în Cartea funciară nr. 100065-C1-U2 Copşa Mică, nr. cad. 1128/2/1/7/2/2/VI
   
 • Hotararea nr.27 din 25.06.2013

  privind darea în folosinţă gratuita Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unui spaţiu situat la parterul imobilului din str. Aleea Castanilor, nr.8, Copşa Mică, în suprafaţă de 17,5 m.p., din domeniul public al oraşului Copşa Mică, din sediul Primăriei oraşului Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.28 din 25.06.2013

  privind aprobarea participarii orasului Copsa Mica la concursul pentru buna gospodarire a comunelor si oraselor din judetul Sibiu

 • Hotararea nr.29 din 25.06.2013

  privind aprobarea completarii Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONORD SIBIU, aprobarea modificarii Actului constitutiv al operatorului S.C. ECO-SAL S.A., aprobarea modificarilor la contractul de delegare, aprobarea caietului cadru de sarcini si aprobarea Regulamentului de functionare al operatorului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONORD SIBIU

 • Hotararea nr.30 din 25.06.2013

  privind aprobarea retelei scolare a orasului Copsa Mica pentru anul scolar 2013-2014

 • Hotararea nr.31 din 25.06.2013

  privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr.32 din 08.07.2013

  privind aprobarea participarii orasului Copsa Mica la proiectul "Respect pentru mestesugurile traditionale"

 • Hotararea nr.33 din 30.07.2013

  privind rectificarea bugetului local, modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2013 si utilizarea excedentului anual al bugetului local

  Anexa nr. 1   la HCL nr.33

  Anexa nr. 2   la HCL nr.33

 • Hotararea nr.34 din 30.07.2013

  privind aprobarea Organigramei, a Statelor de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si ale serviciilor publice infiintate si organizate prin hotarari ale Consiliului Local al orasului Copsa Mica

  Anexa nr. 1   la HCL nr.34

  Anexa nr. 2   la HCL nr.34

  Anexa nr. 2a la HCL nr.34

  Anexa nr. 2b la HCL nr.34
   
 • Hotararea nr.35 din 30.07.2013

  privind aprobarea vanzarii unei locuinte construite din fondurile statului, in baza Decretului-lege nr.61/1990, catre titularul contractului de inchiriere, domnul Folea Cristian Alin
   
 • Hotararea nr.36 din 30.07.2013

  privind mandatarea Consiliului Director al asociatiei pentru semnarea documentelor care contin modificari aprobate prin HCL nr. 29/2013 privind Statutul si Actul constitutiv al ADI Econord Sibiu, in numele si pentru orasul Copsa Mica
   
 • Hotararea nr.37 din 30.07.2013

  privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, acordarea dreptului de uz si de servitute de trecere subterana, de suprafata si aeriana asupra unor terenuri din domeniul public al orasului Copsa Mica, in favoarea SC Enesol SRL

 • Hotararea nr.38 din 27.08.2013

  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două apartamente din domeniul privat al oraşului Copşa Mică, bl.P1, str. 1 Decembrie 

 • Hotararea nr.39 din 24.09.2013

  privind rectificarea bugetului local şi utilizarea excedentului anual al bugetului local

  Anexa nr. 1, 1A, 1B  la HCL nr.39 
       
 • Hotararea nr.40 din 24.09.2013

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013
   
 • Hotararea nr.41 din 29.10.2013

  privind rectificarea bugetului local şi utilizarea fondului de rezervă bugetară

  Anexe la HCL nr.41
   
 • Hotararea nr.42 din 29.10.2013

  privind aprobarea modificării Statutului de funcţii al SMURD Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.43 din 29.10.2013

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2013
     
 • Hotararea nr.44 din 26.11.2013

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din luna noiembrie 2013
     
 • Hotararea nr.45 din 26.11.2013

  privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013

  Anexe la HCL nr.45
     
 • Hotararea nr.46 din 26.11.2013

  privind aprobarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/ taxei pe teren şi clădiri
     
 • Hotararea nr.47 din 26.11.2013

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

  Anexe la HCL nr.47
     
 • Hotararea nr.48 din 26.11.2013

  privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Construire Trup Intravilan Construire Parc Solar cu Celule Fotovoltaice pentru Producerea de Energie Electrică Copşa Mică, Judeţul Sibiu", iniţiator SC YELOW POWER SRL, beneficiar Primăria oraşului Copşa Mică, pentru terenul proprietate privată în suprafaţă de 28.300 mp, înscris în Cartea funciară nr.100553 Copşa Mică, nr. cadastral 100553
     
 • Hotararea nr.49 din 26.11.2013

  privind aprobarea înscrierii instituţiei administrativ-teritoriale Copşa Mică, în loc de Axente Sever, în Cartea funciară nr.100252, provenită din conversia pe hârtie a CF nr.3488, nr. cad.168/5, nr. top. 1339/1/1/1/1/1/1/1/5
     
 • Hotararea nr.50 din 26.11.2013

  privind aprobarea preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 
     
 • Hotararea nr.51 din 26.11.2013

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2013
   
 • Hotararea nr.52 din 16.12.2013

  privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013

  Anexe la HCL nr.52
   
 • Hotararea nr.53 din 16.12.2013

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2014