>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Primăria Copșa Mică
Str. Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120
fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
 
Stiri recente
Noutati postate pe site:

PV CONCURS POST DE CONTABIL

ANUNT PENTRU OCUPAREA, PRIN CONCURS, A UNUI POST DE CONTABIL

DETALII PENTRU PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE

ANUNT PROIECT POD TARNAVIOARA

SALARII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

INDICATORI ECONOMICI TRIM.IV 2018

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2019

ANUNT COLECTIV COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 30 MARTIE 2018(SOMATII)

OFERTA VANZARE TERENURI 2018 (GABAN ELENA)

INFORMARE CJ SIBIU INFIINTARE SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ - 10.01.2018

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU AXA 4 OB 4.2

TAXELE ABROGATE PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR ŞI AL STĂRII CIVILE

PROIECT REGULAMENT PUBLICITATE, RECLAMĂ ŞI AFIŞAJ ÎN ORAŞUL COPŞA MICĂ

PROIECT REGULAMENT MAJORARE IMPOZIT PE CLADIRI SI TERENURI NEINGRIJITE (ACTUALIZAT 2017)

DISPOZITII PRIMAR, CU CARACTER NORMATIV 2016

PAGINA CETATEANULUI - FORMULARE ONLINE

PROIECT REGULAMENT TERASE TEMPORARE

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU JUD.SIBIU

ANUNT PUBLIC - Parteneriat inchiriere imobil cart.Tarnavioara

PROCESE VERBALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2017

PUBLICATII DE CASATORIE 2018

EVENIMENTE IN IMAGINI 2013

COPSA MICA A SCHIMBAT STEMA ORASULUI

RAPOARTE ACTIVITATE POLITIA LOCALA

REGULAMENT PRIVIND COMERTUL IN ZONELE PUBLICE

LUCRĂRI DE INVESTIŢII IN ORAŞUL COPŞA MICĂ ÎN PERIOADA 2009-2011

NOILE CONTURI IBAN PENTRU PERSOANE JURIDICE

REGULAMENT SI TARIFE CIMITIRE ORASENESTI (modificat)

REVISTA COPSA MICA 2010

Hotarari CLCM 2014
 

Hotarari Consiliul Local Copsa Mica 2014

Hotararile Consiliului Local al orasului Copsa Mica sunt scanate si se deschid cu ajutorul programului Adobe Acrobat Reader.

Daca nu le puteti vizualiza trebuie sa instalati acest program aflat la adresa de web http://get.adobe.com/uk/reader
 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.02 din 28.01.2014

  privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelorde investiţii pentru anul 2014

 • Hotararea nr.03 din 28.01.2014

  privind utilizarea excedentului anuak al bugetului local
   

  Anexe la HCL nr.3

   

 • Hotararea nr.04 din 28.01.2014 

  privind stabilirea tarifului pentru serviciile de igienizare a spaţiilor închiriate în Copşa Mică, str. Sibiului, nr.54

 • Hotararea nr.05 din 28.01.2014

  privind aprobarea retelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul 2014-2015
   

  Anexa nr.1 la HCL nr.5

   

 • Hotararea nr.06 din 28.01.2014 

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Mărginean Ioan, în temeiul Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Hotararea nr.07 din 28.01.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2014

 • Hotararea nr.08 din 25.02.2014

  privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Mardari Vasile, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

 • Hotararea nr.09 din 25.02.2014

  privind utilizarea pajiştilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică
   

 • Hotararea nr.10 din 25.02.2014

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la SC Eco-Sal SA Mediaş pe anul 2014 

 • Hotararea nr.11 din 25.02.2014

  privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2014 cu persoanele apte de munca beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
   

  Anexa nr.1 la HCL nr.11

   

 • Hotararea nr.12 din 25.02.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2014

 • Hotararea nr.13 din 25.02.2014

  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Apetrei Liviu
    
 • Hotararea nr.14 din 06.03.2014
   
  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică în cadrul SEERO10, Schema de granturi mici "LOCAL" cu proiectul "Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc "MARIA" oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu, în calitate de promotor de proiect
     
 • Hotararea nr.15 din 25.03.2014

  privind rectificarea bugetului local
    

  Anexa nr.1 la HCL nr.15

       

 • Hotararea nr.16 din 25.03.2014

  privind aprobarea preţului pentru închirierea pajistilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică
     
 • Hotararea nr.17 din 25.03.2014

  privind modificarea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al oraşului Copşa Mică 
     
 • Hotararea nr.18 din 25.03.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2014
       
 • Hotararea nr.19 din 29.04.2014

  privind constatarea încetării de drept a mandatului doamnei Bărdaş Mariana, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

   
 • Hotararea nr.20 din 29.04.2014

  privind rectificarea bugetului local
    

  Anexa nr.1 la HCL nr.20

   

     
 • Hotararea nr.21 din 29.04.2014

  privind revocarea punctului 4, capitolul IX, din anexa nr.1 la HCL nr.47/2013 a oraşului Copşa Mică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
     
 • Hotararea nr.22 din 29.04.2014

  privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ghiorcoş Ioan
     
 • Hotararea nr.23 din 29.04.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2014
   
 • Hotararea nr.24 din 27.05.2014

  privind rectificarea bugetului local 
   
 • Hotararea nr.25 din 27.05.2014

  privind modificarea delimitării zonelor din oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren şi clădiri
   
 • Hotararea nr.26 din 27.05.2014

  privind aprobarea apartamentarii blocului nr.11 din str. Aleea Primăverii, oraşul Copşa Mică şi a terenului aferent, înscrise în Cartea funciară nr.100112 Copşa Mică, nr.cad.100112-C1 şi 100112
   
 • Hotararea nr.27 din 27.05.2014

  privind modificarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
   
 • Hotararea nr.28 din 27.05.2014

  privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului de Salubritate furnizat pe raza unităţilor administrativ - teritoriale membre ale A.D.I. Econord Sibiu
   
 • Hotararea nr.29 din 27.05.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2014
   
 • Hotararea nr.30 din 24.06.2014

  privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică, în anul 2014, la concursul pentru buna gospodărire a comunelor şi oraşelor din judeţul Sibiu
   
 • Hotararea nr.31 din 24.06.2014

  privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava"
   
 • Hotararea nr.32 din 24.06.2014

  privind punerea la dispoziţia proiectului "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava" a terenurilor din domeniul public sau privat al oraşului Copşa Mică pentru construcţia noilor investiţii aferente proiectului 
   
 • Hotararea nr.33 din 24.06.2014

  privind aprobarea preţului unic pentru alimentare cu apă şi canalizare ape uzate perceput de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. începând cu data preluării investiţiei "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava" şi prestarea efectivă a serviciilor
   
 • Hotararea nr.34 din 24.06.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2014
   
 • Hotararea nr.35 din 29.07.2014

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.36 din 29.07.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2014
   
 • Hotararea nr.37 din 26.08.2014

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.38 din 26.08.2014

  privind privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava"
   
 • Hotararea nr.39 din 26.08.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2014
   
 • Hotararea nr.40 din 25.09.2014

  privind aprobarea unor măsuri necesare realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, Regiunea nord şi est, în perioada 2014-2015
   
 • Hotararea nr.41 din 30.09.2014

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.42 din 30.09.2014

  privind trecerea în proprietatea publică a oraşului Copşa Mică a două imobile aflate în proprietatea domnului Bratu Sebastian, prin procedura de dare în plată, prevăzută de art. 175 din O.G. nr.92/2003 - Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Hotararea nr.43 din 30.09.2014

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Feher Raul Graţian
   
 • Hotararea nr.44 din 30.09.2014

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Ruja Traian Cosmin
   
 • Hotararea nr.45 din 30.09.2014

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Surubariu Dorin Călin
   
 • Hotararea nr.46 din 30.09.2014

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Cercea Mircea Constantin
   
 • Hotararea nr.47 din 30.09.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2014
   
 • Hotararea nr.48 din 28.10.2014

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.49 din 28.10.2014

  privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Eco Sibiu", modificarea Contractului de Asociere pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu" şi avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi delegarea operării instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale
   
 • Hotararea nr.50 din 28.10.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2014
   
 • Hotararea nr.51 din 25.11.2014

  privind rectificarea bugetului local
   
 • Hotararea nr.52 din 25.11.2014

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
   
 • Hotararea nr.53 din 25.11.2014

  privind aprobarea modificării Statului de funcţii al SMURD Copşa Mică
   
 • Hotararea nr.54 din 25.11.2014

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Danciu Liliana
   
 • Hotararea nr.55 din 25.11.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2014

 • Hotararea nr.56 din 15.12.2014

  privind rectificarea bugetului local

 • Hotararea nr.57 din 15.12.2014

  privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

 • Hotararea nr.58 din 15.12.2014

  privind acordarea normei de hrană poliţiştiolr locali din cadrul Biroului Poliţia Locală Copşa Mică, începând cu data de 1 ianuarie 2015

 • Hotararea nr.59 din 15.12.2014

  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna Rusneac Elena

 • Hotararea nr.60 din 15.12.2014

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2015