Category: Proiecte

Comunicat de Presă – Reabilitare moderată infrastructură școlară din UAT Copșa Mică

“Reabilitare moderată infrastructură școlară din UAT Copșa Mică” (link afiş)

Obiectivul proiectului: Reabilitarea moderată a Liceului ”Nicolae Teclu” din Orașul Copșa Mică, Pavilioanele II și V, pentru a îmbunătăți infrastructura educațională în Orașul Copșa Mică, județul Sibiu.

Valoarea totală a proiectului: 3.550.543,44 Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 08.02.2023 – 08.02.2026

Codul proiectului: C10-I3-855

 

 

Read More

Comunicat de Presă – Reabilitare moderată Cămin Cultural, Str. Șoseaua Sibiului, nr. 121, din UAT Copșa Mică

“Reabilitare moderată Cămin Cultural, Str. Șoseaua Sibiului, nr. 121, din UAT Copșa Mică” (link afiş)

Obiectivul proiectului: Reabilitarea moderată a Căminului Cultural din Orașul Copșa Mică, pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate în Orașul Copșa Mică, județul Sibiu.

Valoarea totală a proiectului: 1.229.479,77 Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 08.02.2023 – 08.06.2026

Codul proiectului: C10-I3-2882 modernă și reformată!”

 

 

Read More

Comunicat de Presă – Reabilitarea moderată a 3 clădiri publice din UAT Copșa Mică

Reabilitarea moderată a 3 clădiri publice din UAT Copșa Mică (link afiş)

Obiectivul proiectului: Reabilitarea moderată a 3 clădiri publice din Orașul Copșa Mică, respectiv Grădinița cu program prelungit, clădirea Primăriei și clădirea Serviciului Public, pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate în Orașul Copșa Mică, județul Sibiu.

Valoarea totală a proiectului: 6.309.929,30 Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 08.02.2023 – 08.02.2025

Codul proiectului: C10-I3-344

 

Read More

Comunicat de Presa – Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu

Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu (link afiş)

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivele aplicabile şi a tranziţiei la economia circulară în oraşul Copşa Mică.

Valoarea totală a proiectului: 1.054.756,90  Lei

Data începerii și finalizării proiectului:24.02.2023 – 31.12.2024

NRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 

Read More

Comunicat de Presă – Înfiinţarea şi dotarea unui Centru de colectare cu Aport Voluntar în oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu

Înfiinţarea şi dotarea unui Centru de colectare prin Aport Voluntar în oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu (link afiş)

Obiectivul proiectului: Înfiinţarea si dotarea unui Centru de colectare prin Aport Voluntar (CAV) cu scopul de a asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem “door-to-door”, în vederea creşterii ratei de colectare selectivă a deşeurilor în oraşul Copşa Mică.

Valoarea totală a proiectului: 4.558.786,52  Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 24.02.2023 – 23.06.2024

Codul proiectului: C3I1A0122000258 pentru România modernă și reformată!”

 

 

Read More

Comunicat de Presă – Actualizarea PUG în format GIS în Orașul Copșa Mică

Asociația InfoCons – Asociatie de Consumatori a fost infiintata in anul 2003 pentru a veni in intampinarea nevoilor consumatorilor din Romania. Pana in prezent a desfasurat si desfasoara o activitate neintrerupta, bucurandu-se de recunoastere nationala si internationala, fiind membra in diferite organizatii, comisii consultative ale autoritatilor, grupuri de lucru, partenera in programe nationale si internationale.

Read More

Comunicat de Presă -Elaborare PMUD (cu studiu de trafic) la nivelul Orașului Copșa Mică

Obiectivul proiectului: Creșterea capacității administrative și a calității serviciilor publice ca urmare a îmbunătățirii cadrului de planificare teritorială si a accesibilității Orașului Copşa Mică (inclusiv a relației acestuia cu alte localitati), prin elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2021 – 2027 (PMUD), ce cuprinde studiul de trafic.
Valoarea totală a proiectului: 175.740,39 Lei
Data începerii și finalizării proiectului: 14.11.2022 – 14.11.2024
Codul proiectului: C10-I4-718

Read More

Comunicat de Presă – Modernizarea infrastructurii TIC în Orașul Copșa Mică

Modernizarea infrastructurii TIC în Orașul Copșa Mică (link afiş)

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea managementului urban prin creșterea gradului de digitalizare a administrației publice, prin achiziția și implementarea de sisteme TIC – sistem inteligent de management urban/local

Valoarea totală a proiectului: 2.583.014,68 Lei

Data începerii și finalizării proiectului: 29.12.2022 – 29.04.2026

Codul proiectului: C10-I1.2-252

Read More